Tijd en Taak digitaal

i 4 februari 2020 door

In 2020 verschijnt er, naast de twee reguliere nummers, een themanummer van ons blad Tijd en Taak. Een blad dat sinds 1932 bestaat en artikelen, interviews en beschouwingen bevat over het snijvlak tussen waarden, levensovertuiging en sociaaldemocratie. Een blad wars van modieus geklets, aldus een bespreking in De Volkskrant.

Afgelopen jaren verschenen regelmatig losse artikelen uit Tijd en Taak op onze website. Maar nooit was het nummer als geheel ook digitaal te lezen. Op veler verzoek publiceren we vanaf nu het meest recente nummer op onze website. U kunt het via deze link in zijn geheel lezen.

Toch liever een papieren exemplaar ontvangen? Vraag een proefnummer aan, wordt voor tien euro per jaar abonnee of voor veertig euro per jaar lid van de Banning Vereniging. Aanmelden als lid of abonnee? Mail naar info@banningvereniging.nl.

Dit is een bijdrage van Banning Vereniging.