Het Netwerk PvdA en levensovertuiging is een inter-levensbeschouwelijk netwerk ingesteld door het PvdA-partijbestuur en wordt ondersteund door de Banning Vereniging. Het netwerk wordt gevormd door momenteel ongeveer tachtig partijleden met uitgesproken belangstelling voor het raakvlak van levensovertuiging en sociaaldemocratische politiek.

Trefpunt-leden op bezoek bij Tweede Kamerlid Loes Ypma.
Trefpunt-leden op bezoek bij Tweede Kamerlid Loes Ypma.

Het Netwerk PvdA en Levensovertuiging is bedoeld voor discussie over thema’s de raken aan de verhouding tussen levensovertuiging in de brede zin van het woord en sociaaldemocratische politiek. Hierbij wordt aandacht besteed aan ethische en morele uitgangspunten en mensvisies die onder sociaaldemocratische waarden en onder politieke standpunten liggen. Het netwerk wil een overlegorgaan zijn voor zowel actuele vraagstukken als meer verdiepende vragen naar de rol van religie en levensovertuiging in politiek en samenleving. Participatie in het Netwerk is gratis voor leden van de PvdA.

Meedoen
PvdA-leden met belangstelling voor het raakvlak van levensovertuiging/religie en politiek zijn van harte uitgenodigd bijeenkomsten van het Netwerk bij te wonen. Het lidmaatschap van het Netwerk is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via MijnPvdA door op het tabblad netwerken het kruisje bij Trefpunt PvdA en Levensovertuiging aan te klikken. Trefpunt is de oude benaming van het Netwerk. Belangstellenden kunnen uiteraard ook contact opnemen met de secretaris.

Agenda
Kijk in de agenda voor de komende bijeenkomsten van Trefpunt PvdA en levensovertuiging.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Chantal Robbe en Lianne Schuuring.

ILRS
Het Netwerk PvdA en levensovertuiging maakt deel uit van de International League of Religious Socialists (ILRS).

Archief
Lees meer over voorbije activiteiten van het Netwerk en haar voorloper, het Trefpunt PvdA en Levensovertuiging in het archief.