De Banningleergang is de jaarlijkse cursus van de Banning Vereniging over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging. De leergang heeft elk jaar een ander thema. De Banning Leergang 2024 gaat over democratie. 

Dit jaar houden meer dan 70 landen verkiezingen en begin juni mogen we zelf naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Maar al die verkiezingen betekenen niet dat de wereld democratischer is dan ooit. Want nooit eerder bewogen zo veel landen van de democratie weg. Ook in Nederland zijn hier zorgen over, terwijl we nog steeds bekend staan als een sterke democratie.

Deelnemers aan de Banningleergang 2013.
Deelnemers aan de Banningleergang 2013.

Voor wie?
De Banningleergang is bedoeld voor diegenen, met name jongeren, die geïnteresseerd zijn in de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging.

Praktisch
De leergang wordt gehouden op een viertal avonden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met bijdragen van experts en door middel van onderlinge discussie ingegaan op een specifiek aspect van de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging. Daarbij wordt aandacht besteed aan ethische en morele uitgangspunten en mensvisies en wat die kunnen betekenen voor ons denken en handelen.

Voorbereiding
Deelnemers krijgen vooraf teksten toegestuurd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de stof voor desbetreffende bijeenkomst bestudeerd hebben.

Organisatie
De Banning Leergang wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Banning Vereniging. De PvdA heeft de Banningleergang erkend als onderdeel van haar scholingsprogramma. De Banningleergang is een initiatief van de Banning Vereniging en de Vereniging Woodbrookers Barchem. Een korte geschiedenis van het ontstaan van de leergang, geschreven voor Woodbrookers berichten door Cees Otto, vind je hier.

Thema’s vorige leergangen