Banningleergang

De Banningleergang is de jaarlijkse cursus van de Banning Vereniging over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging. De leergang heeft elk jaar een ander thema. De Banning Leergang 2019 gaat over de verhouding tussen vroeger, vandaag en morgen.

Deelnemers aan de Banningleergang 2013.

Deelnemers aan de Banningleergang 2013.

Voor wie?
De Banningleergang is bedoeld voor diegenen, met name jongeren, die geïnteresseerd zijn in de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging.

Praktisch
De leergang wordt gehouden op een viertal avonden in het najaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met bijdragen van experts en door middel van onderlinge discussie ingegaan op een specifiek aspect van de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging. Daarbij wordt aandacht besteed aan ethische en morele uitgangspunten en mensvisies en wat die kunnen betekenen voor ons denken en handelen. Er wordt plenair en in kleine groepjes gewerkt.

Voorbereiding
Deelnemers krijgen vooraf teksten toegestuurd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de stof voor desbetreffende bijeenkomst bestudeerd hebben.

Organisatie
De Banningleergang wordt uitgedacht door een curatorium onder voorzitterschap van Herman Noordegraaf. De PvdA heeft de Banningleergang erkend als onderdeel van haar scholingsprogramma. De Banningleergang is een initiatief van de Banning Vereniging en de Vereniging Woodbrookers Barchem. Een korte geschiedenis van het ontstaan van de leergang, geschreven voor Woodbrookers berichten door Cees Otto, vind je hier.

Thema’s vorige leergangen

2018: de stand van de Nederlandse politiek
2017: Wij Burgers!
2016: Over de kloof
2015: Ongelijkheid
2014: De Participatiesamenleving
2013: Crisis en democratie in Europa
2012: De sociaaldemocratie en de crisis
2011: Mensbeelden