De Banning Vereniging heeft de ANBI-status.

1. Naam
Officiële naam
Banning Vereniging voor levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie
Werknaam
Banning Vereniging

2. RSIN/fiscaal nummer
ANBI: 814721758

3. Contactgegevens
Banning Vereniging
info@banningvereniging.nl
06-24204751
Postbus 10567
1001 EN Amsterdam

4. Bestuursleden
Koen Holtzapffel (voorzitter)
Vecih Er
Frits Hendriks
Annick Hutten (penningmeester)
Herman Noordegraaf
Mirjam van Leussen
Chantal Robbe
Maarten van den Bos (ambtelijk secretaris)

5. Doelstelling
Banning Vereniging voor levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie
De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De sociaaldemocratische visie op de politieke inrichting van de samenleving is gebaseerd op waarden als vrijheid, gelijkheid, solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid. In veel religies en levensovertuigingen worden deze waarden beleden. De Banning Vereniging biedt daarom ruimte voor bezinning op en verdieping van de sociaaldemocratie vanuit verschillende religies en levensovertuigingen. De open dialoog is daarbij de leidende methode.

6. Beleidsplan
Jaarplan 2020-2021
Jaarplan 2021-2022
Jaarplan 2022-2023

7. Beloningsbeleid
De vereniging heeft één betaalde medewerker in dienst. Op jaarbasis is er ongeveer 50.000 euro vergoeding (incl. afdrachten en sociale lasten) beschikbaar voor deze medewerker.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2020-2021
Jaarverslag 2021-2022

9. Financiële verantwoording
Financieel Overzicht 2021

10. Privacy
De Banning Vereniging hecht zwaar aan zorgvuldigheid in haar omgang met persoonsgegevens. Lees er meer over in onze privacy verklaring.