Banningleergang 2022: na het neoliberalisme Programma Banninglezing terug te zien Tijd&Taak: lees nu nummer 2 van 2022

Over de Banning Vereniging

De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. Bijeenkomsten over actuele thema's worden afgewisseld met terugkerende activiteiten zoals de Banning Leergang, de Banning Prijs en de Banning Lezing. Daarnaast publiceren we het blad Tijd en Taak. Via het Netwerk PvdA en Levensovertuiging is de vereniging verbonden met de Partij van de Arbeid.
    De Banning Vereniging werkt aan bezinning op en verdieping van politieke theorie, visie en praktijk ten behoeve van de sociaaldemocratie in Nederland vanuit levensbeschouwelijke en religieuze tradities.
    De Banning Vereniging organiseert bijeenkomsten over actuele politieke kwesties met een levensbeschouwelijke insteek samen met het Netwerk PvdA en Levensovertuiging.
    De Banningprijs is een tweejaarlijkse essayprijs voor mensen tot 40 jaar. Het thema van de editie van 2022 is: een nieuw sociaal contract?
    De Banningleergang is een jaarlijkse cursus over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging, gekoppeld aan een actueel thema.
o

Word lid van de Banning Vereniging

Steun de Banning Vereniging en blijf op de hoogte van onze activiteiten

Actueel

Op de agenda