Geschiedenis van Tijd&Taak

Het logo van Tijd en Taak in 1940.

Het logo van  Tijd en Taak  in 1940.

Tijd&Taak  is het ledenblad van de Banning Vereniging. Het werd in 1932 opgericht als  Tijd en Taak  (ondertitel: religieus-socialistisch weekblad) en was de voortzetting van het blad  De Blijde Wereld. Het werd uitgegeven door de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. Het blad verscheen vijftig keer per jaar, later tweewekelijks. Dominee Willem Banning was hoofdredacteur van 1932 tot 1951.

Het logo van Tijd&Taak in 2003.

Het logo van  Tijd&Taak  in 2003.

In de jaren negentig werd Tijd en Taak  uitgegeven door de Rode Hoed. In 1996 ging het op in het blad  Roodkoper. Al in 1999 vond een defusering plaats en maakte  Tijd&Taak  een doorstart (“en” werd vervangen door “&”). Het blad werd uitgegeven door de Vereniging voor Zingeving en Democratie (afgekort Zingeving.net, officiële naam ‘Vereniging AG – Trefpunt voor Zingeving en Democratie’), de opvolger van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers. Het blad  Nieuwe Liefde, dat weer  Roodkoper  opvolgde, is dan ook geen vervolg op  Tijd en Taak.

Het logo van Tijd&Taak in 2014.

Het logo van  Tijd&Taak  in 2014.

In 2014 veranderde de Vereniging voor Zingeving en Democratie haar naam in Banning Vereniging en werd de opzet en vormgeving van Tijd&Taak  vernieuwd.

Lees meer over de geschiedenis van Tijd en Taak  in  Anderhalve eeuw protestantse periodieke pers  (antiquarisch verkrijgbaar).

Archief
Het archief van Tijd en Taak  is te raadplegen bij het IISG. Zie ook Picarta.
Het ISSN-nummer van Tijd en Taak is: 0927-6084.
Het ISSN-nummer van Tijd&Taak is: 2352-7870.