Bestuur

Het Bestuur van de Banning Vereniging wordt gevormd door: Koen Holtzapffel (voorzitter), Mariska Heijs (vice-voorzitter), Amma Assante, Vecih Er, Frits Hendriks, Annick Hutten (penningmeester), Herman Noordegraaf en Chantal Robbe. Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Maarten van den Bos en komt vier maal per jaar bij elkaar. Contact: info@banningvereniging.nl.