De Banningleergang 2014 had als thema Participatiesamenleving in sociaaldemocratisch perspectief. Lees hier de blogs die de deelnemers schreven over de leergang.

Op 22 september 2013 werd het partijbureau van de PvdA aan de Herengracht beklad met de woorden "Hier is je participatie". Foto: AT5.
Op 22 september 2013 werd het partijbureau van de PvdA aan de Herengracht beklad met de woorden “Hier is je participatie”. Foto: AT5.
  1. Sociaaldemocratische denkers over de participatiesamenleving: blog door Stephano A. Stoffel
  2. Actieve solidariteit: decentralisaties en transities: blog door Jan Evert Keman
  3. Participatiesamenleving in Brits perspectief: blog door Maarten Pieters
  4. Wethouderssocialisme in de participatiesamenleving: blog door Ans Hekerman

Download hier de flyer van de Banningleergang 2014.

Programma

29 oktober 2014
Sociaaldemocratische denkers over de participatiesamenleving
Hoe keken sociaaldemocratische denkers de afgelopen honderd jaar naar de participatiesamenleving avant la lettre? Van woningbouwcoöperaties, mutualiteiten en volksontwikkeling tot broodfondsen, energiecoöperaties en zorg via wijkteams.
Sprekers: Prof. Ruud Koole (Eerste Kamerlid PvdA) en prof. Herman Noordegraaf (kenner van het religieus socialisme)

12 november 2014
Actieve solidariteit: decentralisaties en transities
Waar Willem Drees solidariteit institutionaliseerde om mensen niet meer afhankelijk te maken van mededogen en van de bedeling, daar moet solidariteit tegenwoordig weer actief en zichtbaar zijn. Hoe sociaaldemocratisch is dat eigenlijk? De ‘eigen-kracht’-filosofie vraagt immers het meest van mensen die die eigen kracht het moeilijkst kunnen opbrengen.
Spreker: Menno Hurenkamp (Wiardi Beckman Stichting)

26 november 2014
Participatiesamenleving in Brits perspectief
De aandacht voor lokale gemeenschappen, participatie en vrijwilligerswerk is niet exclusief Nederlands. In Groot-Brittannië vraagt Maurice Glasman met zijn Blue Labour-beweging aandacht voor meer gemeenschapszin en bepleit “Red Tory” Philip Blond een sterke samenleving en minder individualisme. Wat kunnen sociaaldemocraten leren van de Blue Labour-beweging en het Big Societyproject?
Sprekers: Dr. Aletta Winsemius (Movisie) en Daniel Boomsma (publicist)

10 december 2014
Wethouderssocialisme in de participatiesamenleving
De sociaaldemocratie kent een traditie van ‘wethouderssocialisme’, een streven om binnen de mogelijkheden van het lokaal bestuur zoveel mogelijk te realiseren van het sociaaldemocratisch gedachtegoed. Deze traditie krijgt een nieuwe actualiteit met de decentralisaties in het sociale domein. Wat betekent wethouderssocialisme in het licht van de participatiesamenleving?
Sprekers: Pieter Hilhorst (oud-wethouder Amsterdam) en Dorien Zandvliet (wethouder Alblasserdam)

Over de Banningleergang

De leergang
De Banningleergang is een cursus over de ontwikkeling van de beginselen en waarden van de sociaaldemocratie. De PvdA heeft de leergang erkend als onderdeel van haar scholingsprogramma, maar ook niet-PvdA’ers kunnen deelnemen.

Data en locatie
De leergang wordt gehouden op 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december van 18-21 uur in De Rode Hoed in Amsterdam.

Kosten
Kosten (inclusief broodmaaltijd) voor deelname zijn 75 euro. Studenten en minima betalen 30 euro.

Organisatie en gespreksleiding
Naomi Woltring (uitvoerend secretaris Banning Vereniging)