Hoe ongelijk is Nederland? Wat moeten we daarvan vinden? Is ongelijkheid slecht? En geldt dat dan voor alle ongelijkheden? Hoe kun je vanuit sociaaldemocratisch en levensbeschouwelijk perspectief naar ongelijkheid kijken? En wat kunnen we leren van Thomas Piketty en David Graeber over ongelijkheid en schuld? Daarover gaat de Banningleergang 2015, de jaarlijkse cursus van de Banning Vereniging over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging.

Merove Gijsberts
Merove Gijsberts

8 oktober – Ongelijkheid in Nederland – empirisch
In Nederland neemt de inkomensongelijkheid toe. Maar niet alleen financiële ongelijkheid heeft een impact op iemands levenskansen. Ook het opleidingsniveau, hoe aantrekkelijk iemand is en cultureel kapitaal spelen mee. Hoe ongelijk is Nederland? Wat zijn de effecten daarvan? Neemt de ongelijkheid van inkomen en vermogen toe, zoals Piketty suggereert? Hoe komt dat? Zijn alle ongelijkheden even erg? En welke ongelijkheden vragen om politieke actie?
Spreker: dr. Mérove Gijsberts (mede-auteur SCP-rapport over ongelijkheid)

Joost Beuving
Joost Beuving

22 oktober – Ongelijkheid en schuld bij Thomas Piketty en David Graeber
Schulden zijn onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling van financieel kapitalisme, laat antropoloog David Graeber zien. Ongelijkheid groeit, onder andere omdat de rijken schaalvoordelen hebben bij het beleggen van hun kapitaal, aldus econoom Thomas Piketty. Beide wetenschappers hebben een empirische analyse van ongelijkheid en de samenhang van ongelijkheid en schulden. Daaronder schuilen morele noties. We gaan in op zowel de analyse als die onderliggende morele noties. Wat kunnen we leren van Graeber in Piketty met betrekking tot ongelijkheid en schuld?
Spreker: dr. Joost Beuving (Radboud Universiteit Nijmegen)

Mohamed Ajouaou
Mohamed Ajouaou

5 november – Ongelijkheid in religieus perspectief
Alle religies bevatten een visie op mens en maatschappij. Hoe wordt er binnen verschillende religies over ongelijkheid en de effecten daarvan gedacht? Welke ethische criteria zijn er te vinden binnen het christendom en de islam ter beoordeling van sociaaleconomische ongelijkheid? Wat betekent dat voor politieke keuzes en beleid alsmede het dagelijks handelen van gelovigen? En wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen christendom en islam?
Sprekers: dr. Theo Salemink en dr. Mohamed Ajouaou (VU)

Rutger Claassen
Rutger Claassen

19 november – Ongelijkheid in sociaaldemocratisch perspectief
Intuïtief hebben linkse mensen moeite met ongelijkheid in inkomen en vermogen. Maar waarom eigenlijk? Hoe kan je vanuit sociaaldemocratisch perspectief tegen ongelijkheid in inkomen en vermogen en de effecten daarvan aankijken? Zijn er ethische criteria te formuleren op basis waarvan je ongelijkheid beoordeelt?
Spreker: dr. Rutger Claassen (Universiteit Utrecht)
Co-referaat door prof. Herman Noordegraaf (hoogleraar diaconie aan de PThU) over religieus-socialistisch denken over ongelijkheid.

Theo Salemink
Theo Salemink

Over de Banningleergang
De Banningleergang is een cursus over de ontwikkeling van de beginselen en waarden van de sociaaldemocratie. De PvdA heeft de leergang erkend als onderdeel van haar scholingsprogramma, maar ook niet-PvdA-leden kunnen deelnemen. De Banningleergang is in eerste instantie, maar niet uitsluitend, bedoeld voor jongeren tot 35 jaar. Deelnemers die nog niet eerder aan de leergang hebben meegedaan hebben voorrang als er te veel inschrijvingen zijn.

Herman Noordegraaf
Herman Noordegraaf

Kosten
Kosten (inclusief broodmaaltijd) voor deelname zijn 75 euro. Studenten en minima betalen 30 euro.

Data en locatie
De leergang wordt gehouden op 8 en 22 oktober, 5 en 19 november in zalencentrum Se7ev in Utrecht, van 18.30-21.00 uur. Als er deelnemers in een rolstoel zijn, wijken we uit naar Zalencentrum Vredenburg (of een andere rolstoeltoegankelijke locatie in het centrum van Utrecht).

Naomi Woltring
Naomi Woltring

Organisatie
De Banningleergang wordt georganiseerd door de Banning Vereniging. Gespreksleiding tijdens de bijeenkomsten is in handen van Naomi Woltring, ambtelijk secretaris van de Banning Vereniging.

Deelnemen
Inschrijven voor de Banningleergang is niet meer mogelijk.