Dit jaar gaat de Banningleergang over de waarde van werk en de rol die werk speelt in ons leven en in onze maatschappij.

We zijn een bijzonder groot deel van ons leven bezig met werken. Opgeteld over een werkend leven besteden we per persoon tienduizenden uren aan betaald werk – het onbetaalde deel, reistijd en de tijd besteed aan herstel nog niet meegerekend. Aan werk wordt dan ook een grote maatschappelijke betekenis toegekend. Het genereert niet alleen inkomen, maar het is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar zij een deel van hun identiteit aan ontlenen.Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw geldt verhoging van de arbeidsdeelname als een van de hoofddoelstellingen van het overheidsbeleid. De laatste jaren verschuift het debat echter van vragen over werkgelegenheid (bijvoorbeeld of werkenden worden vervangen door robots), naar vragen over kwaliteit van werk. Meer mensen aan het werk helpen en houden alleen is niet genoeg. Het gaat niet alleen om méér werk, maar vooral ook om waardevol werk.

De Banningleergang is een jaarlijkse serie bijeenkomsten van de Banning Vereniging over een concrete vraag of thema. Samen met deskundigen kijken we vanuit verschillende perspectieven naar een maatschappelijk vraagstuk.

Deelname aan de leergang kost 75 euro (25 euro voor minima en studenten). De leergang is officieel onderdeel van het scholingsaanbod van de Partij van de Arbeid, maar staat open voor iedereen. De bijeenkomsten vinden plaats in het centrum van Utrecht en starten om 18.00u met een eenvoudige broodmaaltijd. Rond 21.00u ronden we af. 

Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. Dat kan via deze link.

Je aanmelding wordt altijd bevestigd en is definitief na betaling van de bijdrage. 

Woensdag 4 oktober: De Mythe van de Arbeidsmarkt
Spreker: Paul de Beer

Veel problemen rond werk en inkomen worden toegeschreven aan een gebrekkig functionerende arbeidsmarkt, of het nu gaat om hardnekkige en langdurige werkloosheid of een tekort aan gekwalificeerd personeel, de geringe mobiliteit van vaste werknemers of de kloof tussen vaste en flexibele dienstverbanden. Om deze problemen aan te pakken wordt ook telkens gezocht naar manieren om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Een arbeidsmarkt zoals die wordt beschreven in de economieboeken is echter een mythe. Om meer mensen kansen te bieden op volwaardig werk, moeten we afstand nemen van het idee van de arbeidsmarkt en duurzame arbeidsrelaties centraal zetten. 

Paul de Beer is Henri Polak hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en werkt bij het insituur AIAS-HSI aan het project Waarde van Werk, dat nieuwe kennis en meer inzicht eil bieden in de waarde(ring) van werk onder de Nederlandse bevolking.

Woensdag 11 oktober: Zin verzoet de arbeid
Spreker: Maroesjka Versantvoort

Zowel op het niveau van de samenleving als op het niveau van het individu verwachten we steeds meer van werk. Nu we zoveel vrijheid hebben en veel oude structuren zijn verdwenen, is werk niet alleen meer om geld te verdienen, maar ook om jezelf te ontwikkelen en je nuttig te maken. Het geeft status en identiteit. Voor het kunnen beleven van zingeving in het leven is werk een belangrijke bron en mensen die zingeving voelen in hun leven zijn actiever, gezonder, welvarender en gelukkiger. Zingeving versterkt de positieve aspecten van werk, maar werk kan ook bijdragen aan zinverlies of juist een hindernis vormen voor het ervaren van ‘het goede’. Dé vraag wordt dan wat zijn voorwaarden voor zingeving op, in of door het werk en hoe kunnen die gerealiseerd worden? En ook: hoe voorkomen we de zinondermijnende aspecten van werk, en wat vraagt dit van alle betrokkenen?

Maroesjka Versantvoort is bijzonder hoogleraar Arbeid en Zingeving aan de Protestantse Theologische Universiteit en werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) als programmaleider De diverse bevolking van Nederland; samenleven nu en in de toekomst.

Woensdag 1 november: Alle ballen in de lucht
Spreker: Anne Roeters

Nederland blinkt uit in deeltijdwerk en het wordt steeds duidelijker gezegd: meer mensen zouden fulltime moeten gaan werken. Het valt op dat mannen nog altijd meer werken en vrouwen nog altijd meer zorgen. Maar betaald werk staat niet op zichzelf: in toenemende mate is er sprake van een ‘combinatiesamenleving’ waarin mensen betaald werk met andere zaken moeten combineren, zoals de zorg voor kinderen en voor anderen (mantelzorg) en een leven lang ontwikkelen. Door de vergrijzing neemt de druk op de zorg toe en wil de overheid dat mensen meer voor elkaar zorgen in plaats van bij de overheid aan te kloppen voor hulp. Dit alles kan druk leggen op mensen. Niet iedereen is vanzelfsprekend in staat om een goede balans te vinden. 

Anne Roeters werkt bij het SCP, Momenteel is zij programmaleider van het programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen. Ze werkt aan tijdsbestedingsonderzoek en doet onderzoek naar de combinatie van arbeid en de zorg voor kinderen.

Donderdag 16 november: Werken aan beter werk in de praktijk
Spreker: Tuur Elzinga

Het gebrek aan grip op geld, werk en leven is helaas voor grote groepen mensen aan de orde van de dag. Er is te veel werk waar mensen niet of nauwelijks van rond kunnen komen, er zijn nog te veel beroepen waarvan de werkdruk niet vol te houden is en te veel mensen worden letterlijk en figuurlijk ziek van hun werk en hebben totaal niet het gevoel dat ze maar iets te zeggen hebben over hoe ze hun werk invullen. Vakbonden proberen dit te verbeteren en op de laaste avond van deze leergang gaan we in gesprek over hoe ze dit doen, waar ze tegen aan lopen en wat we nog kunnen verbeteren. Tuur Elzinga is voorzitter van de FNV, de grootste vakbond van Nederland. 

Voor vagen over de leergang kun je terecht bij Lianne Schuuring, secretaris van de Banning Vereniging, via info@banningvereniging.nl