Ook dit najaar organiseren we weer een Bannningleergang, dit keer over de vraag hoe we verder moeten na het neoliberalisme. Momenteel zijn twee uitgangspunten in het debat over linkse politiek een schier onwrikbaar onderdeel geworden van de analyse: het neoliberalisme als dominant politiek discours loopt op zijn laatste benen en links heeft daar eigenlijk geen antwoord op in de vorm van een nieuw (groot) verhaal of een nieuw verbindend perspectief. In de leergang dit najaar willen we graag onderzoeken wat nu eigenlijk waar is van die uitgangspunten. Samen met vooraanstaande sprekers gaan we op zoek naar linkse antwoorden op het veelvuldig aangekondigde einde van het neoliberale tijdperk.

De Banningleergang is een jaarlijkse serie bijeenkomsten van de Banning Vereniging over een concrete vraag of thema. Samen met deskundigen kijken we vanuit verschillende perspectieven naar een maatschappelijk vraagstuk. Vanaf dit jaar organiseren we twee leergangen, waarbij de lezingen van de sprekers ook vanuit huis te volgen zijn.

Deelname aan de leergang kost 75 euro (25 euro voor minima en studenten; 20 euro voor het volgen van de vier lezingen vanuit huis). De leergang is officieel onderdeel van het scholingsaanbod van de Partij van de Arbeid, maar staat open voor iedereen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. Dat kan via deze link. Je aanmelding wordt altijd bevestigd en is definitief na betaling van de bijdrage. Geef bij je aanmelding ook aan of je de hele leergang wil meedoen in de zaal, of een of enkele bijeenkomsten vanuit huis wil volgen.

De bijeenkomsten vinden plaats in het centrum van Utrecht en starten om 18.00u met een eenvoudige broodmaaltijd. Rond 21.00u ronden we af. Alle bijeenkomsten vinden plaats op een woensdagavond.

Woensdag 28 september: wat is (Nederlands) neoliberalisme?
Spreker: Bram Mellink
Tijdens de eerste bijeenkomst neemt historicus Bram Mellink, samen met Merijn Oudenampsen auteur van het veelgeprezen boek Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis, ons mee in de complexe begripsbepaling en geschiedenis van het neoliberalisme. In Nederland en daarbuiten. Waar hebben we het over, wanneer we het hebben over neoliberalisme? En hoe scherp hebben we zicht op de geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland? En klopt het eigenlijk wel, dat we staan voor het einde van het neoliberale tijdvak? Bij wijze van introductie praten we met Bram Mellink over deze vragen.

Woensdag 12 oktober: naar een andere economie?
Spreker: Irene van Staveren
Irene van Staveren, hoogleraar aan het Institute for Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam, weet alles van nieuwe vormen van economisch denken. Hoe geven we onze economie vorm voorbij de gedachte dat elke vorm van menselijk gedrag afgemeten kan en moet worden aan winst en verlies? Welke andere belangen, variabelen en voorwaarden horen een rol te spelen in het denken over economie, politiek en samenleving? En wat zijn eigenlijk de grenzen tussen markt en overheid? Wie wil werken aan nieuwe vormen van linkse politiek, kan niet zonder een nieuw verhaal over economie, politiek en samenleving.

Woensdag 26 oktober: waar is de linkse kiezer gebleven?
Spreker: Sarah de Lange
Wie praat over een nieuw links verhaal spreekt per definitie ook over de linkse kiezer. Nog nooit was links zo klein in de Tweede Kamer. Een nieuwe boodschap lijkt daarom urgent. Maar dan moet je wel weten wie je wil aanspreken? En waarom? Loopt het electoraat warm voor theoretische reflecties over neoliberalisme en linkse politiek? En zo nee, hoe vertaal je dat verhaal dan in concrete perspectieven op bestaanszekerheid, klimaatpolitiek en onderwijs? Met Sarah de Lange, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, gaan we op zoek naar antwoorden.

Woensdag 2 november: links denken in de praktijk
Spreker: wordt nog aangekondigd.
Als we stellen dat er een nieuw perspectief op linkse politiek nodig is, van wie moet dat dan komen? Hoe staat het met de denkkracht op links? Over die vraag gaan we in gesprek, bij voorkeur met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke instituten van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. De gast(en) van deze avond worden zo snel mogelijk aangekondigd.

Voor vagen over de leergang kun je terecht bij Maarten van den Bos, secretaris van de Banning Vereniging, via info@banningvereniging.nl. Wacht niet te lang met aanmelden, want het aantal plaatsen is beperkt. Mocht een nieuwe corona-variant het doorgaan van fysieke bijeenkomsten onmogelijk maken is er een kans dat de avonden geheel digitaal georganiseerd worden. Aanmelden kan via deze link.