Vraagstukken rond migratie en integratie liggen als een steen op de maag van de sociaaldemocratie. Sinds publicist Paul Scheffer in een stuk uit 2000 sprak over het multiculturele drama, lijkt de sociaaldemocratie een worsteling begonnen waar maar geen einde aan lijkt te komen. Want wat is nu precies een sociaaldemocratische visie op migratie en integratie. Waarom is het zo ingewikkeld op die vraag, na zo’n twintig jaar soms heetgebakerd debat, een antwoord te vinden?

In de eerste Banningleergang van 2022 gaan we met vooraanstaande sprekers op zoek naar antwoorden op die vragen. En werken we met de deelnemers samen toe naar een visie op migratie, integratie en burgerschap anno 2022. Omdat we denken dat de sociaaldemocratie gebaat is bij een scherpe, gedurfde en gedeelde visie op het vraagstuk. Geïnformeerd door feiten en analyse, maar ook door ervaring en daaruit voortvloeiend inzicht.

De Banningleergang is een jaarlijkse serie bijeenkomsten van de Banning Vereniging over een concrete vraag of thema. Samen met deskundigen kijken we vanuit verschillende perspectieven naar een maatschappelijk vraagstuk. Vanaf dit jaar organiseren we twee leergangen, waarbij de lezingen van de sprekers ook vanuit huis te volgen zijn.

Deelname aan de leergang kost 75 euro (25 euro voor minima en studenten; 20 euro voor het volgen van de vier lezingen vanuit huis). De leergang is officieel onderdeel van het scholingsaanbod van de Partij van de Arbeid, maar staat open voor iedereen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. Dat kan via info@banningvereniging.nl. Geef daarbij ook aan of je de hele leergang wil meedoen in de zaal, of een of enkele bijeenkomsten vanuit huis wil volgen.

De bijeenkomsten vinden plaats in het centrum van Utrecht en starten om 18.00u met een eenvoudige broodmaaltijd. Rond 21.00u ronden we af. LET OP: vanwege de agenda van de sprekers lukte het niet alle bijeenkomsten op eenzelfde avond te plannen. Kijk dus goed naar onderstaande agenda.

Maandag 28 maart: feiten en achtergronden rond migratie en integratie
Spreker: Leo Lucassen.
Met Leo Lucassen, historicus en vooraanstaand deskundige op het gebied van migratie en integratie, kijken we terug. Wat is migratie, waarom migreren mensen, hoe komt het dat het politieke debat over dit historisch gegeven zo onder hoogspanning is komen te staan? En wat kunnen we leren van het verleden? Welke analyse is gebaseerd op feiten en welke ook niet?

Dinsdag 19 april: Buitenkant en burgerschap
Spreker: Kiza Magendane
Met Kiza Magendane, politicoloog, schrijver en beleidsondernemer, praten we over burgerschap en de buitenkant van Nederland. Hoe kijkt een nieuwkomer eigenlijk naar ons land? Wat kunnen we leren van zijn zoektocht naar Nederlanderschap? Welke spiegel wordt ons voorgehouden en hoe voeren we het gesprek over het huis met vele kamers dat Nederland is?

Dinsdag 10 mei: recht, migratie, integratie en beleid
Spreker: Tamar de Waal.
Met Tamar de Waal, juriste en filosoof, praten we over grenzen. Hoe verhoudt de wet zich tot het debat. Wat zijn grenzen eigenlijk precies en hoe werken die. En waarom gaat het debat over integratie eigenlijk vaak over migratie en omgekeerd. Wie verdient het eigenlijk om Nederlander te zijn? En waarom? Een eerder interview met Tamar over die vragen verscheen in Tijd&Taak. Lees het alvast hier.

Vrijdag 13 mei: migratie, politiek, sociaaldemocratie
Spreker: Kati Piri.
Met Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, praten we op basis van de inzichten uit de eerste drie bijeenkomsten door over migratie en integratie, praktische nationale en Europese politiek en een sociaaldemocratisch perspectief op Nederlanderschap in een ingewikkelde wereld.

Voor vagen over de leergang kun je terecht bij Maarten van den Bos, secretaris van de Banning Vereniging, via info@banningvereniging.nl. Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. Mocht een nieuwe corona-variant het doorgaan van fysieke bijeenkomsten onmogelijk maken is er een kans dat de avonden geheel digitaal georganiseerd worden.