Ongelijkheid en religie

Ongelijkheid en religie

Tijdens de derde bijeenkomst van de Banningleergang op 5 november 2015 gaven dr. Theo Salemink en dr. Mohamed Ajouaou een lezing. Dr. Theo Salemink publiceert binnenkort een boek over christelijk denken over ongelijkheid. In de reader is een deel hieruit opgenomen over hoe Thomas van Aquino ongelijkheid zag en wilde bestrijden. Het christelijke perspectief Rijkdom…

Terug naar psalm 24?

Terug naar psalm 24?

“Aan God behoort de aarde en haar volheid.” Deze woorden uit psalm 24 hebben vanaf 1932 jaren lang de voorpagina van Tijd en Taak gesierd. Ze zijn verdwenen toen het blad in het laatste decennium van de vorige eeuw opging in Rood Koper, een uitgave in samenwerking met de Rode Hoed. Na enkele jaren bleek…

De Rode Hoed gered!

De Rode Hoed gered!

Afgelopen 14 september was het zover: de Rode Hoed bestond 25 jaar en, zo maakte ik tijdens ons jubileum bekend, staat aan de vooravond van een gedeeltelijk nieuwe toekomst. Het gebouwencomplex, eigendom van de Stichting Vrijburg en schatplichtig aan de Banning Vereniging, wordt dit najaar aangekocht door Amerborgh International, de investeringsmaatschappij van Alex Mulder. Daarmee…

End of content

End of content