De Rotterdamse predikant Koen Holtzapffel is op zondag 22 november in de Rode Hoed in Amsterdam gekozen tot voorzitter van de Banning Vereniging. Mijnke Bosman-Huizinga, voorzitter sinds 2007, nam afscheid.

Koen Holtzapffel
Koen Holtzapffel
Foto: Mariska Heijs

Koen Holtzapffel (54) is predikant bij de remonstrantse gemeente in Rotterdam en is voorzitter van het remonstrants convent van predikanten. Hij studeerde theologie en promoveerde op de toekomstverwachting bij een aantal vrijzinnig protestantse theologen. Hij is al vele jaren lid van de Banning Vereniging en haar voorlopers Zingeving.net en de AG der Woodbrookers. Hij was actief bij de Leidse PvdA.

Holtzapffel: “Ik heb altijd belangstelling gehad voor de verhouding tussen politiek en ethiek, praktische politiek en achterliggende waarden en normen, en dat vanuit sociaal democratisch perspectief. De Nederlandse sociaaldemocratie wordt natuurlijk al jaren geconfronteerd met vragen en problemen die ook een levensbeschouwelijke doordenking behoeven. De Banning Vereniging heeft daar de laatste jaren heel wat vernieuwende aanzetten voor gegeven. Als voorzitter wil ik daar verder aan bijdragen.”