Academie

De Banningleergang is de jaarlijkse cursus van de Banning Vereniging over de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging. De leergang heeft elk jaar een ander thema. De Banning Leergang 2021 gaat over de veelbesproken vorming van een nieuw sociaal contract. Maar wat is dat eigenlijk?

Voor wie?
De Banningleergang is bedoeld voor diegenen, met name jongeren, die geïnteresseerd zijn in de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging.

Praktisch
De leergang wordt gehouden op een viertal avonden in het najaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met bijdragen van experts en door middel van onderlinge discussie ingegaan op een specifiek aspect van de waardenontwikkeling in de sociaaldemocratische beweging. Daarbij wordt aandacht besteed aan ethische en morele uitgangspunten en mensvisies en wat die kunnen betekenen voor ons denken en handelen.

Voorbereiding
Deelnemers krijgen vooraf teksten toegestuurd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de stof voor desbetreffende bijeenkomst bestudeerd hebben.

Organisatie
De Banning Leergang wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Banning Vereniging. De PvdA heeft de Banningleergang erkend als onderdeel van haar scholingsprogramma. De Banningleergang is een initiatief van de Banning Vereniging en de Vereniging Woodbrookers Barchem. Een korte geschiedenis van het ontstaan van de leergang, geschreven voor Woodbrookers berichten door Cees Otto, vind je hier.

Verdiepingsavonden over Europa

Verdiepingsavonden over Europa

Dit voorjaar vinden in Utrecht Banning Verdiepingsavonden plaats over het thema ‘Crisis in Europa – een nieuwe koers’. Sprekers zijn: Floor Rusman (columnist NRC Next), Femke Roosma (promovenda en raadslid voor GroenLinks in Amsterdam) en Peter Derkx (hoogleraar humanistiek). Crisis in Europa – een nieuwe koers De Europese verkiezingen komen er aan, dus het is…