Dit voorjaar vinden in Utrecht Banning Verdiepingsavonden plaats over het thema ‘Crisis in Europa – een nieuwe koers’. Sprekers zijn: Floor Rusman (columnist NRC Next), Femke Roosma (promovenda en raadslid voor GroenLinks in Amsterdam) en Peter Derkx (hoogleraar humanistiek).

Crisis in Europa – een nieuwe koers
De Europese verkiezingen komen er aan, dus het is tijd om na te denken over hoe wij vinden dat we uit de crisis moeten komen. Daarom organiseren we verdiepingsavonden waarin we vanuit sociaaldemocratisch perspectief willen nadenken over de toekomst van Europa, met de ervaring van de crisis in ons achterhoofd. Van deelnemers wordt enige voorbereiding verwacht: het lezen van een paar artikelen, aangereikt door de organisatie. Tijdens de avond zal een spreker een inleiding verzorgen, waarna er ruimte is voor verdiepingsvragen en discussie.

Floor Rusman spreekt tijdens de verdiepingsavond van 16 april over neoliberalisme.
Floor Rusman spreekt tijdens de verdiepingsavond van 16 april over neoliberalisme.

Programma

Woensdag 16 april – Neoliberalisme, met Floor Rusman
PvdA Partijkantoor, Amsterdamsestraatweg 212, Utrecht
Floor Rusman (1986) is redacteur en columnist van nrc.next. Ze volgde de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de UvA, waar ze zich specialiseerde in ideeëngeschiedenis, met name de geschiedenis van het liberalisme en conservatisme. In 2012 studeerde ze af met een scriptie over Ayn Rand. Haar essay ‘Ayn Rand was right‘ werd genomineerd voor de Essayprijs van de Academische Boekengids 2012.

Dinsdag 13 mei – Basisinkomen om ongelijkheid te bestrijden? met Femke Roosma
Locatie: Orka, Mariahoek 15, Utrecht
Femke Roosma is promovendus sociologie aan de Universiteit van Tilburg en gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam. Ze onderzoekt de legitimiteit van de Europese verzorgingsstaten door middel van opinieonderzoek, daarbij geeft ze les aan bachelor studenten Sociologie. Naast haar werk als promovendus, is ze sinds 2010 raadslid in de gemeenteraad van Amsterdam en zet zij zich in voor dak- en thuislozen, kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, chronisch zieken en gehandicapten. “Zorg voor kwetsbare groepen in onze samenleving is voor mij geen zaak van barmhartigheid, maar een kwestie van rechtvaardigheid. Knokken voor wat kwetsbaar is, zie ik als een sociale plicht.”

Dinsdag 10 juni – Crisis in levensbeschouwelijk perspectief, met prof. dr. Peter Derckx
Locatie: Orka, Mariahoek 15, Utrecht
Peter Derckx is hoogleraar humanisme en levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij studeerde Engels en wijsbegeerte in Utrecht, Glasgow en Groningen. Vanaf 1977 was hij docent wijsbegeerte en humanistiek aan het Humanistisch Opleidingsinstituut en van 1989 tot en met 2002 universitair hoofddocent voor geschiedenis van het humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. Per januari 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing.

Praktische informatie

  • De kosten voor deelname (inclusief soep & broodjes, koffie & thee) bedragen €50; voor studenten en bijstandsgerechtigden zijn de kosten €20.
  • De avonden duren van 18.00-21.00u.
  • Deelname is open voor iedereen met interesse in de waardenontwikkeling van de sociaaldemocratische beweging.
  • Meld je aan door een e-mail te sturen naar BanningEU@outlook.com

De avonden worden georganiseerd door twee deelnemers aan de Banningleergang van najaar 2013: Linda Bode en Noortje Arts, met ondersteuning van de Banning Vereniging en Dynamiek (de jongerengroep van PvdA Utrecht).