Banningvereniging – 2017

IS DE ZORG ONHOUDBAAR? OF DEZE POLITIEK?

i 4 december 2017 door

In 2030 zullen er 4 miljoen 65-plussers zijn, waarvan 1 miljoen kwetsbare ouderen. Dat zijn ouderen […]

Vertrouwen in Europa

i 6 november 2017 door

De kritiek op ‘Europa’ is al jaren stevig. Tegelijkertijd kunnen we onmogelijk zonder. De grote vraagstukken […]

Over vernieuwing van lokale democratie.

i 6 november 2017 door

Tijdens de Banning Conferentie over Democratie dichtbij – op 7 juni in de Rode Hoed – […]

Existentiële vraag, pragmatisch antwoord? Verslag bijeenkomst vrijwillig levenseinde.

i 6 november 2017 door

Onlangs organiseerde het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een avond over het voltooid leven. Onder de noemer […]

Eerste Banning Lezing door Lodewijk Asscher

i 6 november 2017 door

Op woensdag 21 februari 2018 zal Lodewijk Asscher de eerste Banning Lezing uitspreken in de Rode […]