In linkse kringen in Nederland is de afgelopen jaren veelvuldig en uitvoerig gesproken over waarden. Er was het project Van Waarde, dat op zoek ging naar de kernwaarden van de sociaaldemocratie. Er was kritiek op het verkwanselen van waarden. Er was de roep om waardengedreven politiek. Je zou bijna denken dat die waarden de heilige graal zijn van de linkse politiek. Het is alleen zaak ze nog even te vinden en (waar nodig) weer wat op te poetsen.

Tegelijkertijd was er de politieke afrekening van 15 maart. Niet alleen de Partij van de Arbeid leed een ongenadig verlies, nog nooit was links als geheel in het Nederlandse parlement zo slecht vertegenwoordigd. De vraag waar links nog voor staat of voor zou moeten staan wordt ondertussen niet zelden beantwoord met een glazige blik. Ondertussen constateert menigeen dat al zijn vrienden naar rechts zijn opgeschoven. Links zijn in Nederland is een eenzame ervaring geworden.

Wat is dan nog de waarde van al dat gepraat over waarden? De kracht van de Nederlandse sociaaldemocratie school lange tijd in het sluiten van compromissen, in besturen. Daarbij zijn waarden, beginselen en ideologie mogelijk handvatten of bronnen van inspiratie, maar zijn ze ook meer dan dat? De hedendaagse politiek is in zichzelf technisch en complex, is een gesprek over waarden alleen dan niet te makkelijk? En zijn waarden wel een goede basis om politieke invloed te verwerven, of gaat het uiteindelijk toch vooral om geloofwaardigheid.

Wat is nog de waarde van linkse waarden? En welke waarden waren dat, zijn dat of zouden dat moeten zijn? En wat is de meest wenselijke verhouding tussen waarden, overtuiging en politiek? Op dat soort vragen zoeken we een antwoord. Schrijf er voor 1 januari 2018 een compact en prikkelend essay over. Werk toe naar een puntige conclusie die onderbouwd wordt met stevige feiten, heldere argumenten en levendige voorbeelden in een originele stijl.

Prijzen en uitreiking
De winnaar van de Banning Prijs 2018 ontvangt 1000 euro. De overige drie genomineerden ontvangen elk 250 euro. De vier genomineerde essays worden gebundeld in een boekje en het winnende essay komt in aanmerking voor publicatie in Socialisme & Democratie. De Banning Prijs 2018 wordt op 21 februari uitgereikt, voorafgaand aan de Banning Lezing uitgesproken door Lodewijk Asscher. Alle inzenders zijn van harte uitgenodigd uitreiking en lezing als gast bij te wonen.

Deelname
Mail je essay van maximaal 2000 woorden uiterlijk 1 januari 2018 voor 21.00u als word-bestand naar info@banningvereniging.nl. Vermeld je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en studierichting of beroep. Inzenders zijn niet ouder dan 35 jaar. Ontvangst van inzending wordt altijd bevestigd.

Jury
Jet Bussemaker (Minister van Onderwijs in het kabinet Rutte-Asscher, voorzitter)
Menno Hurenkamp (Wiardi Beckman Stichting)
Jeroen Muller (Banning Vereniging)
Matthijs Nijboer (Vereniging Woodbrookers Barchem)
Harmen van der Meulen (genomineerde Banning Prijs 2016)
Maarten van den Bos (Ambtelijk Secretaris Banning Vereniging)

Over de Banning Prijs
De Banning Prijs is een politieke essayprijs voor mensen tot en met 35 jaar. De Banning Vereniging wil middels de prijs het denken over waarden en democratie stimuleren. Onder voormalig winnaars van de prijs zijn Dick Pels, Pieter Hilhorst en Wimar Bolhuis. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, vanaf 2018 voor het eerst in combinatie met het uitspreken van een Banning Lezing.