Het schijnt een heikel thema te zijn aan de formatietafel: de vraag of mensen die hun leven voltooid achten daaraan ook – met hulp van een arts – een einde aan zouden moeten kunnen maken. Op dinsdag 12 september aanstaande organiseert het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een debat in Utrecht. Gezamenlijk verkennen we dit ingewikkelde thema.

Voor de avond zijn twee sprekers uitgenodigd: Agnes Wolbert en Dirk Achterbergh. Agnes Wolbert was jarenlang Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en als zodanig onder meer woordvoerder medisch-ethische kwesties. Na haar Kamerlidmaatschap werd zij directeur van de Nederlandse Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Dirk Achterbergh was huisarts in Amsterdam-Zuidoost. Hij is nu medisch adviseur bij het Zorginstituut Nederland en fellow bij de Wiardi Beckman Stichting. In Tijd en Taak schreef hij eerder dit jaar een beschouwing over dit vraagstuk.

Na een inleiding van beide sprekers is er de mogelijkheid uitvoerig met hen en met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, maar het aantal plaatsen is beperkt. Even aanmelden is daarom dringend gewenst. Dat kan via deze link of middels onderstaand formulier.