Europa krijgt steeds meer kritiek. Brussel is een speeltuin voor zielloze bureaucraten en zelfingenomen bestuurders die maar niet willen luisteren, Europa probeert steeds meer oncontroleerbare macht naar zich toe te trekken en bemoeit zich met zaken waar het zich helemaal niet mee te bemoeien heeft.

Ondertussen lijken Nederlandse politici het over twee dingen fundamenteel eens. De vraagstukken van deze tijd – migratie, klimaatverandering, veiligheid, het beteugelen van het internationale kapitalisme – zijn te groot voor ons alleen. Ze vragen om een internationale, een Europese aanpak. Maar dat moeten we niet te vaak en niet te hard tegen de kiezer zeggen. Want die zit niet te wachten op meer Europa. Want hoewel internationaal het tij lijkt te keren – denk aan de fundamentele pro-Europese campagne van de huidige Franse president Emmanuel Macron en de Duitse sociaaldemocraat Martin Schultz – is en blijft Europa de hete aardappel van de Nederlandse politiek.

Dit betekent dat er over gerechtvaardigde vragen eigenlijk vrijwel geen debat gevoerd wordt. Hoe veel inspraak hebben wij als Nederlanders eigenlijk op die Europese oplossingen die zo nodig zijn voor de grote vraagstukken van deze tijd? Kunnen we echt meepraten over onze gezamenlijke toekomst? En is dat nu anders dan vroeger, ook omdat onze politici anders lijken om te gaan met Europa? En wat is de waarde van Europa nog wanneer lidstaten niet langer voetstoots kernwaarden als democratie, persvrijheid en mensenrechten lijken te onderschrijven?

Belangrijke vragen, waarop het antwoord hoe dan ook omstreden zal zijn. Daarom sluiten we onze serie conferenties over Democratisch Nederland? af met een bijeenkomst over Europa. Op maandag 16 oktober praten we vanaf 19.30u (inloop 19.00) onder leiding van Amma Assante praten we met Robin de Bruin – historicus en auteur van het boek Elastisch Europa – René Cuperus – cultuurhistoricus en kritisch publicist. Vervolgens gaan we in discussie over inspraak in Europa, met onder andere Oost-Europakenner Christie Miedema en politicus Paul Tang.

De Baas in Europa is de derde Banning Conferentie in de serie Democratisch Nederland. Eerdere bijeenkomsten gingen over onze nationale en lokale democratie. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via onderstaand formulier: