ANBI

De Banning Vereniging heeft de ANBI-status.

1. Naam
Officiële naam
Vereniging AG Trefpunt voor Zingeving en Democratie
Werknaam
Banning Vereniging voor levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie (vanaf 30 januari 2014)
Zingeving.net (tot 30 januari 2014)

2. RSIN/fiscaal nummer
ANBI: 814721758

3. Contactgegevens
Banning Vereniging
Ambtelijk Secretaris: Maarten van den Bos
info@banningvereniging.nl
06-24204751
Postbus 10567
1001 EN Amsterdam

4. Bestuursleden
Koen Holtzapffel (voorzitter)
Khalil Aitblal
Saami Akrouh
Jochen Geraedts
Maarten de Groot (penningmeester)
Mariska Heijs
Jeroen Muller
Herman Noordegraaf
Jan Seeleman
Maarten van den Bos (ambtelijk secretaris)

5. Doelstelling
Banning Vereniging voor levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie
De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De sociaaldemocratische visie op de politieke inrichting van de samenleving is gebaseerd op waarden als vrijheid, gelijkheid, solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid. In veel religies en levensovertuigingen worden deze waarden beleden. De Banning Vereniging biedt daarom ruimte voor bezinning op en verdieping van de sociaaldemocratie vanuit verschillende religies en levensovertuigingen. De open dialoog is daarbij de leidende methode.

6. Beleidsplan
Jaarplan 2014-2015

7. Beloningsbeleid
De vereniging heeft één betaalde medewerker. Op jaarbasis is er 35.000 euro vergoeding (incl. afdrachten en sociale lasten) beschikbaar voor deze medewerker. De medewerker wordt verloond via een payroll-organisatie.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2013-2014
Activiteitenoverzicht 2013

9. Financiële verantwoording
Verslag kascommissie over 2013
Financieel overzicht Vereniging 2013 en verder