De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De Banning Vereniging telt thans ongeveer 170 leden. De Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, komt doorgaans één keer per jaar bijeen. Het bestuur bestaat thans uit zeven personen en vergadert vier à zes keer per jaar. Het meeste organisatiewerk wordt gedaan door de “ambtelijk secretaris”, die voor 2 dagen in de week in dienst is van de vereniging. Voor het verenigingsbestuur is de Banning Vereniging per mei 2015 op zoek naar algemeen bestuurslid.

Profiel van het algemeen bestuurslid

  • Als algemeen bestuurslid ben je de creatieve basis van het verenigingsbestuur. Je neemt deel aan en onderhoud je contact met één of meer van de werkgroepen van de vereniging (werkgroep Banning Conferenties, Trefpunt PvdA en Levensovertuiging, curatorium Banningleergang). Samen met de leden van een van de werkgroepen en met de andere bestuursleden bedenk je activiteiten (conferenties, cursussen, lobby) en helpt bij de uitvoering ervan.
  • Als algemeen bestuurslid heb je veel ruimte om op te pakken waar je eigen belangstelling of motivatie ligt. Omdat de functie van algemeen bestuurslid vrij ‘open’ is, wordt het precieze takenpakket in overleg met de andere bestuursleden vastgesteld.
  • Je weet het nodige over levensovertuiging, religie en/of sociaaldemocratie en je hebt contacten in organisaties die op deze gebieden actief zijn.

Deadline
De deadline voor sollicitaties is 31 maart 2015.

Procedure
Een selectiecommissie bespreekt alle binnengekomen sollicitaties. Als de commissie één of enkele geschikte kandidaten heeft bevonden, volgt een kennismakingsgesprek met de overige bestuursleden. Vervolgens draagt het bestuur van de Banning Vereniging gezamenlijk een kandidaat voor. De Algemene Ledenvergadering besluit vervolgens over de benoeming van het algemeen bestuurslid.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de Banning Vereniging: Naomi Woltring, nwoltring@banningvereniging.nl