Op zaterdag 11 en 18 april organiseren de Banning Vereniging en de PvdA Leeuwarden de Banningleergang over “de participatiesamenleving in sociaaldemocratisch perspectief”. De Banningleergang is een cursus over sociaaldemocratische ideeënvorming voor PvdA-leden.

Op 22 september 2013 werd het partijbureau van de PvdA aan de Herengracht beklad met de woorden "Hier is je participatie". Foto: AT5.
Op 22 september 2013 werd het partijbureau van de PvdA aan de Herengracht beklad met de woorden “Hier is je participatie”. Foto: AT5.

Sprekers zijn prof. Ruud Koole (Eerste Kamerlid PvdA), prof. Herman Noordegraaf (voorzitter Trefpunt PvdA en Levensovertuiging), Adri Duivesteijn (Eerste Kamerlid PvdA) en Pieter Hilhorst (oud-wethouder Amsterdam).

Programma

 

Zaterdag 11 april, 12-16 uur

Socialistische burgerinitiatieven
met prof. Ruud Koole (hoogleraar Universiteit Leiden en Eerste Kamerlid PvdA)
Met woningbouwcoöperaties, mutualiteiten en scholingsprogramma’s regelden socialisten hun eigen verzorgingssamenleving aan het begin van de 20e eeuw. Ruud Koole plaatst dergelijke initiatieven in historisch perspectief en bespreekt aan welke eisen ze volgens sociaaldemocraten en socialisten moesten voldoen. Van woningbouwcoöperaties, mutualiteiten en volksontwikkeling tot broodfondsen, energiecoöperaties en zorg via wijkteams.

Religieus-socialistisch denken over de participatiesamenleving
met prof. Herman Noordegraaf (hoogleraar PthU en voorzitter Trefpunt PvdA en Levensovertuiging)
De Nederlandse sociaaldemocratie kent een religieus-socialistische onderstroom. Aan het begin van de twintigste eeuw kozen katholieken en protestanten geïnspireerd door hun religie voor de sociaaldemocratische en socialistische idealen, de PvdA werd mede opgericht door een dominee. Herman Noordegraaf zal ingaan op religieus-socialistisch denken over participatie en verantwoordelijkheid, in het bijzonder dat van Willem Banning. Hoe verhouden rechten en verantwoordelijkheid zich tot elkaar in de verzorgingsstaat?

Zaterdag 18 april, 12-16 uur

PvdA en verzorgingsstaat
met Adri Duivesteijn (Eerste Kamerlid PvdA)
Sinds PvdA en VVD samen een regering vormen doet de PvdA het slecht in verkiezingen. Er is onvrede over het dagelijkse politiek handelen van de partij. Daarnaast zijn er grote zorgen over de manier waarop het PvdA-VVD-kabinet de publieke sector vormgeeft. Het maatschappelijk middenveld beweegt zich steeds meer richting markt. De PvdA zou moeten zorgen voor betrouwbare publieke voorzieningen en zeggenschap daarover.

Wethouderssocialisme in de participatiesamenleving
met Pieter Hilhorst (publicist, oud-wethouder Amsterdam)
De sociaaldemocratie kent een traditie van ‘wethouderssocialisme’, een streven om binnen de mogelijkheden van het lokaal bestuur zoveel mogelijk te realiseren van het sociaaldemocratisch gedachtegoed. Deze traditie krijgt een nieuwe actualiteit met de decentralisaties in het sociale domein. Wat betekent wethouderssocialisme in het licht van de participatiesamenleving?

Gespreksleiding en organisatie: Naomi Woltring, uitvoerend secretaris Banning Vereniging

Deelnemers wordt gevraagd ter voorbereiding van de bijeenkomsten enige teksten te lezen. Deze staan in een reader die deelnemers na betaling van de cursusprijs thuisgestuurd krijgen.

Praktisch

Lees meer over eerdere edities van de Banningleergang.