Vacature algemeen bestuurslid Banning Vereniging

Vacature algemeen bestuurslid Banning Vereniging

De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De Banning Vereniging telt thans ongeveer 170 leden. De Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, komt doorgaans één keer per jaar bijeen. Het bestuur bestaat thans uit zeven personen en vergadert vier à zes keer per jaar. Het meeste organisatiewerk…

End of content

End of content