Banningvereniging – vacature

Vacature ambtelijk secretaris Banning Vereniging (16u/wk)

In verband met het vertrek van de huidige secretaris zoekt de Banning Vereniging per 1 juni […]

Vacature algemeen bestuurslid Banning Vereniging

De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De Banning Vereniging […]