Banningleergang najaar 2022: Na het neoliberalisme?

Banningleergang najaar 2022: Na het neoliberalisme?

Ook dit najaar organiseren we weer een Bannningleergang, dit keer over de vraag hoe we verder moeten na het neoliberalisme. Momenteel zijn twee uitgangspunten in het debat over linkse politiek een schier onwrikbaar onderdeel geworden van de analyse: het neoliberalisme als dominant politiek discours loopt op zijn laatste benen en links heeft daar eigenlijk geen…

Banningleergang 2022: migratie, integratie, burgerschap

Banningleergang 2022: migratie, integratie, burgerschap

Vraagstukken rond migratie en integratie liggen als een steen op de maag van de sociaaldemocratie. Sinds publicist Paul Scheffer in een stuk uit 2000 sprak over het multiculturele drama, lijkt de sociaaldemocratie een worsteling begonnen waar maar geen einde aan lijkt te komen. Want wat is nu precies een sociaaldemocratische visie op migratie en integratie….

Banning Leergang 2021: een nieuw sociaal contract

Banning Leergang 2021: een nieuw sociaal contract

Het was al een belangrijke politieke frase voordat Pieter Omtzigt er een boektitel van maakte; een ‘nieuw sociaal contract’. Kim Putters, voorzitter van het Sociaal en Cultureel Planbureau, schreef er veelvuldig over. Lodewijk Asscher pleitte ervoor toen hij en essay schreef over Nederland na corona. En minister van staat Herman Tjeenk Willink refereerde er meermaals…

End of content

End of content