HOE VERNIEUWEND EN SOCIAAL IS OMTZIGTS NIEUWE SOCIAAL CONTRACT?

HOE VERNIEUWEND EN SOCIAAL IS OMTZIGTS NIEUWE SOCIAAL CONTRACT?

Terwijl de auteur herstellende is van een burn-out, vliegen ze in groten getale de winkel uit: de boeken van Pieter Omtzigt. Binnen een maand na publicatie afgelopen februari waren er al 18.000 exemplaren verkocht. Inmiddels is het alweer toe aan zijn achtste druk. Hoewel nog in de schaduw van Pim Fortuyns Puinhopen van paars, waarvan…

KLIMAATPOLITIEK NA CORONA

KLIMAATPOLITIEK NA CORONA

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is er volop nagedacht over wat dit kan betekenen voor de klimaatcrisis. Bij PvdA Duurzaam, het ledennetwerk van de PvdA dat zich met duurzaamheidsproblematiek bezighoudt, hebben we hier ook bij stilgestaan. Vlak nadat de coronacrisis begon en een jaar later opnieuw. Dit essay is geïnspireerd door diverse bespiegelingen op…

Spelen op veld twee

Spelen op veld twee

Waarom werd links zo klein bij de afgelopen verkiezingen? Het is een ogenschijnlijk eenvoudige vraag die, bij nadere beschouwing, helemaal niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Dat is echter geen reden het zoeken naar een antwoord maar achterwege te laten. Want of er nu deelgenomen wordt in een regering of gekozen wordt voor de oppositie,…

Banning Prijs 2022: Een nieuw sociaal contract! Maar wat staat daar dan in?

Banning Prijs 2022: Een nieuw sociaal contract! Maar wat staat daar dan in?

Een nieuw sociaal contract. Dat is wat vandaag de dag nodig is. De verbinding tussen overheid en inwoner, tussen politiek en burger, tussen mens en markt is in het ongerede geraakt. Een nieuw sociaal contract was het aanbevolen recept. Of je het nu aan Lodewijk Asscher, Kim Putters of Pieter Omtzigt vroeg. Hoogste tijd dus…

Banning Leergang 2021: een nieuw sociaal contract

Banning Leergang 2021: een nieuw sociaal contract

Het was al een belangrijke politieke frase voordat Pieter Omtzigt er een boektitel van maakte; een ‘nieuw sociaal contract’. Kim Putters, voorzitter van het Sociaal en Cultureel Planbureau, schreef er veelvuldig over. Lodewijk Asscher pleitte ervoor toen hij en essay schreef over Nederland na corona. En minister van staat Herman Tjeenk Willink refereerde er meermaals…

Vrijheid

Vrijheid

Vrijheid is een groot goed. De vrijheid om te kunnen zijn wie je wil, te kunnen zeggen wat je vindt, te kunnen geloven wat je wil. De vrijheid om zelf keuzes te maken. De vrijheid om ergens bij te willen horen of om juist niet mee te doen. Maar waar praten we dan over? Het…

De staat verzorgt: recht als sociaaldemocratisch instrument

De staat verzorgt: recht als sociaaldemocratisch instrument

Bij ons in Middelburg maakt Jan al bijna 38 jaar de straten schoon. Knaloranje pak, prachtig karretje, een praatje voor iedereen. Hoe goedlachs hij ook is, zijn zorgen deelt hij met een grimas. De verhoging van de pensioenleeftijd, terwijl hij zo graag eerder stopte. Zijn zoektocht naar een nieuw huurhuis, waarbij hij onmogelijk de gevraagde…

End of content

End of content