Banning Prijs 2022: Een nieuw sociaal contract! Maar wat staat daar dan in?

i 5 juli 2021 door

Een nieuw sociaal contract. Dat is wat vandaag de dag nodig is. De verbinding tussen overheid en inwoner, tussen politiek en burger, tussen mens en markt is in het ongerede geraakt. Een nieuw sociaal contract was het aanbevolen recept. Of je het nu aan Lodewijk Asscher, Kim Putters of Pieter Omtzigt vroeg. Hoogste tijd dus dat we het sluiten, dat nieuwe contract.

Maar wat is dat eigenlijk: een sociaal contract? Wat staat daar zo ongeveer in? En wie sluit het met wie? Is het iets van de politiek of van de samenleving? Van de staat of van de burger? En bestaat er eigenlijk zo iets als een sociaaldemocratische versie van dat contract? Of is een sociaal contract politiek neutraal? Zoals zo vaak komt het aan op de invulling, de uitwerking, de definitie van een veel gebruikte frase. In zichzelf is een nieuw sociaal contract een mooie leuze en kunnen velen instemmen met de analyse dat juist dat nieuwe contract momenteel hoognodig is. Ondertussen zullen antwoorden op bovenstaande vragen altijd omstreden zijn.

Hoe moeten we dan verder?

Het debat over de samenhang in de samenleving, de vraag wie we met elkaar willen zijn en hoe we opbrengsten en onzekerheden in een moderne economie verdelen. De gedachte dat de overheid er moet zijn voor de burger en dat we wetten samen maken. Het zijn allemaal onderdelen van dat befaamde sociale contract. Maar zoals zo vaak: als iets zo ongeveer overal over gaat, gaat het in essentie nergens meer over.

Daarom stellen we de vraag aan een nieuwe generatie. Wat is volgens jou nu precies dat sociaal contract? Hebben we een nieuw contract nodig? En waarom dan, werkt het oude niet meer? En wat staat er dan in het nieuwe contract dat maakt dat het beter voldoet dan het oude. Heb je een interessant idee? Schrijf er voor 19 december 2021 een compact en prikkelend essay over. Werk toe naar een puntige conclusie, verbind concrete inzichten met verrassende vergezichten en onderbouw je betoog met stevige feiten, heldere argumenten en levendige voorbeelden in een originele stijl.

Prijzen en uitreiking
De winnaar van de Banning Prijs 2022 ontvangt 1000 euro. De overige drie genomineerden ontvangen elk 250 euro. De vier genomineerde essays worden gebundeld in een boekje. Het winnende essay komt bovendien in aanmerking voor publicatie in Socialisme & Democratie, het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting.

De Banning Prijs wordt op 21 februari uitgereikt in de Rode Hoed te Amsterdam, voorafgaand aan de Banning Lezing door Tuur Elzinga (voorzitter FNV). Alle inzenders zijn van harte uitgenodigd uitreiking en lezing als gast bij te wonen. Bovendien ontvangen ze allemaal een reactie op hun essay en krijgen ze een jaarlidmaatschap van de Banning Vereniging én een online-jaarabonnement op Socialisme en Democratie cadeau.

Deelname
Wil je meedoen, maar weet je nog niet direct waar je moet beginnen? We organiseren in september bij voldoende belangstelling een online schrijfcursus. Want een goed idee is nog geen essay, maar wel een mooi begin. We helpen je graag een beetje op weg. Meer weten of aanmelden? Mail naar info@banningvereniging.nl. En denk ook eens aan de Banning Leergang, dit jaar niet voor niets verbonden aan het thema van de prijs.

Je uiteindelijke essay van maximaal 2000 woorden mail je uiterlijk zondag 19 december 2021 voor 21.00u als word-bestand naar info@banningvereniging.nl. Vermeld je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en studierichting of beroep. Inzenders zijn niet ouder dan 40 jaar. Ontvangst van inzending wordt altijd bevestigd.

Jury
Mei Li Vos (voorzitter)
Wiljan Linders (Wiardi Beckman Stichting)
Mirjam van Leussen (Banning Vereniging)
Freek Bruning (Vereniging Woodbrookers Barchem)
Camille Creyghton (winnaar Banning Prijs 2020)
Maarten van den Bos (ambtelijk secretaris Banning Vereniging)

Over de Banning Prijs
De Banning Prijs is een politieke essayprijs voor mensen tot en met 40 jaar. De Banning Vereniging wil middels de prijs het denken over waarden en democratie stimuleren. Onder voormalig winnaars van de prijs zijn Pieter Hilhorst, Wimar Bolhuis en Camille Creyghton. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, vanaf 2018 in combinatie met het uitspreken van een Banning Lezing.

Dit is een bijdrage van Banning Vereniging.