Vacature bestuurslid Steunstichting van de Banningvereniging

Heb jij vanuit je beroep of achtergrond specifieke kennis of vaardigheden die van pas kunnen komen in het bestuur van de Steunstichting van de Banningvereniging? We zoeken nieuwe bestuursleden die zich bezig willen houden met deze organisatie die het vermogen van de Banningvereniging beheert.

De steunstichting beheert het vermogen van de vereniging, ongeveer 3,3 miljoen euro, op een zodanige wijze dat er jaarlijks middelen beschikbaar zijn voor de activiteiten van de vereniging EN de continuïteit van de vereniging is gewaarborgd. Het bestuur van de steunstichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, en een algemeen bestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris van de Banningvereniging. De nauwe band met de vereniging wordt voorts versterkt door de aanwezigheid van een bestuurslid van de vereniging in de vergaderingen van het bestuur van de steunstichting.

We komen graag in contact met kandidaten die:
•       een algemene verantwoordelijkheid voor een bestuur kunnen dragen;
•       kennis hebben van maatschappelijke verantwoord en duurzaam vermogensbeheer;
•       kunnen samenwerken in teamverband;
•       enige affiniteit met levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie hebben.
Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Verwachte tijdsbesteding: 3 vergaderingen van de steunstichting per jaar, van elk 2 uur. Sporadische werkzaamheden tussendoor. Het wordt op prijs gesteld als bestuurders van de steunstichting op regelmatige basis activiteiten van de vereniging bijwonen.

Reacties graag sturen naar info@banningvereniging.nl . informatie over deze vacature is te krijgen bij de ambtelijk secretaris.