Vacature ambtelijk secretaris Banning Vereniging (16u/wk)

In verband met het vertrek van de huidige secretaris zoekt de Banning Vereniging per 1 juni 2016 een ambtelijk secretaris (16u/wk).

Taken
De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie, zoals conferenties in de Rode Hoed, de Banningleergang (jaarlijkse cursus), de Banningprijs (tweejaarlijkse essayprijs) en bijeenkomsten van Trefpunt PvdA en Levensovertuiging. De ambtelijk secretaris doet het voorbereidende en uitvoerende werk voor deze activiteiten. De secretaris organiseert vergaderingen en bijeenkomsten, bereidt die inhoudelijk voor, verzorgt de werving en de publiciteit, doet daarvan verslag voor interne en externe doeleinden. De secretaris is hoofdredacteur van het ledenblad Tijd&Taak, van de digitale nieuwsbrief en van de website van de vereniging. De secretaris draagt zorg voor de financiële administratie en de ledenadministratie.

Profiel

  • Onderschrijft de doelstellingen van de vereniging
  • Is betrokken bij en heeft kennis van levensbeschouwing en sociaaldemocratische politiek
  • Kan gesprek en dialoog actief bevorderen
  • Heeft aantoonbare (online) redactionele vaardigheden
  • Is initiatiefrijk, werkt zelfstandig en heeft tegelijk een dienstbare houding
  • Heeft ervaring en affiniteit met het samenwerken met vrijwilligers
  • Is graag de spin in een netwerk
  • Houdt secuur de financiële en ledenadministratie bij.

De functie neemt gemiddeld twee dagen per week in beslag (in het voor- en najaar wat meer, in de zomer minder). Werkplek in overleg. Het salaris bedraagt bruto € 2005,50 per maand (incl. vakantiegeld). Reiskostenvergoeding is mogelijk op basis van declaratie.

Solliciteren
Uit je sollicitatiebrief en je cv blijkt overtuigend dat je voldoet aan bovenstaand profiel. Stuur je sollicitatie voor 15 april 2016 t.a.v. van ‘Sollicitatiecommissie secretaris’ naar info@banningvereniging.nl.

Sollicitatiegesprekken zullen op afspraak plaatsvinden in de laatste week van april. Voor vragen kun je contact opnemen met de huidige ambtelijk secretaris Naomi Woltring, nwoltring@banningvereniging.nl / 06-47050612.

Dit is een bijdrage van Banning Vereniging.