Zorgen over de zorg

Zorgen over de zorg

Niemand zal het zijn ontgaan dat op 1 januari 2015 een nieuwe tijd ingaat. Een tijd met een andere vorm van zorg. Er komt een eind aan de verouderde gewoonte om mensen die zorg behoeven een plek te geven in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Verzorgingshuizen gaan dicht en in een verpleeghuis kun je alleen…

End of content

End of content