In oktober 1919 werd door een aantal betrokken leden van de Vereniging Woodbrookers Holland de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers opgericht, bedoeld om de arbeidersbeweging in religieuze zin te dienen. Wat dat betekende en hoe dat precies zou moeten was jarenlang onderwerp van debat, maar de AG ontwikkelde zich tot een kleine maar belangwekkende speler in sociaaldemocratisch Nederland met vormingscentra in Bentveld en Kortehemmen en voormannen als Willem Banning, Adriaan van Biemen en Bart Ruitenberg.

In oktober 2019 bestaat de Banning Vereniging, zoals de Arbeidersgemeenschap zich vandaag de dag noemt, dus honderd jaar. Dit zullen we vieren met onder andere een boek waarin de geschiedenis van de vereniging wordt verhaald en de actualiteit van haar intellectuele traditie wordt verkend. Meer informatie daarover is hier te vinden. En ook op onze website krijgt de geschiedenis aandacht, in acht schetsen laten we iets zien van het rijke verleden van de vereniging. Er is een project rond het begrip ‘verantwoordelijkheid‘ waarin we samen kijken naar een nieuwe definitie van dit ook voor Banning zo belangrijke begrip. Ten slotte staat ook het reguliere programma van de vereniging, waaronder de jaarlijkse leergang bijvoorbeeld, in het teken van het honderdjarig bestaan.

Reden te meer dus om lid te worden. Meer informatie of aanmelden? Neem gerust contact op via info@banningvereniging.nl.