Schoolstrijd

Schoolstrijd

Nadat Loes Ypma er in 2017 al een begin mee had gemaakt, deed Lodewijk Asscher er de afgelopen maanden nog een schepje bovenop; de privileges en rechten van het bijzonder onderwijs moeten maar eens ter discussie worden gesteld. Nu is dit een onderwerp waar de politiek en zeker de PvdA al een dikke eeuw mee…

Van wie is de school?

Van wie is de school?

Afgelopen jaar hield historicus Wim de Jong bij een bijeenkomst van het Netwerk PvdA en Levensovertuiging een inleiding over de vrijheid van onderwijs. Daarbij stelde hij de vraag wie zich in Nederland eigenlijk eigenaar mag noemen van het onderwijs. Van wie is de school? In dit artikel geeft hij antwoord. ‘School, dat is toch de…

VERANTWOORDELIJKHEIDSVAKANTIE

VERANTWOORDELIJKHEIDSVAKANTIE

In 2019 verkent de Banning Vereniging het begrip verantwoordelijkheid. Dat heeft zich de afgelopen jaren in het hart van het denken over politiek en samenleving genesteld. Politici hebben het bij voortduring over ‘verantwoordelijkheid nemen’ en ook burgers zijn voor steeds meer zelf verantwoordelijk. Maar wat bedoelen we eigenlijk met dit begrip. Politiek filosoof Yascha Mounk…

Wie verdient het Nederlander te zijn?

Wie verdient het Nederlander te zijn?

Tamar de Waal (1988) is politiek filosoof en jurist. Ze werkt als universitair docent rechtsfilosofie aan de Erasmus Law School, waar ze onderzoek doet naar de relatie tussen rechtsstaat en inburgering, integratie en democratisch burgerschap. In 2017 promoveerde ze op het proefschrift Conditional Belonging. We spraken Tamar over de effectiviteit van het inburgeringsbeleid, de spanning…

Banning Leergang 2018: Is dit de politiek die we werkelijk willen?

Banning Leergang 2018: Is dit de politiek die we werkelijk willen?

Is dit de politiek die we werkelijk willen? Om die vraag draaide dit jaar de Banning Leergang 2018. Twee deelnemers, Arie Huisman en Frits Hendriks, voelden zich door die vraag voldoende uitgedaagd om er een reflectie over te schrijven. Hieronder hun beschouwingen. Is dit de politiek die we werkelijk willen? Met deze vraag ben ik…

Exit redelijkheid en spaarzaamheid; terug naar Keynes?

Exit redelijkheid en spaarzaamheid; terug naar Keynes?

Twan van Lieshout won begin dit jaar de Banningprijs 2018 met zijn essay ‘Weg van het redelijke midden’. In deze bijdrage krijgt Twan nog wat nadere argumenten mee: de uitgangspunten van het financieel-economische beleid van de PvdA, inclusief het begrotingsbeleid moeten inderdaad fundamenteel op de schop. Maar niet alleen omdat Van Waarde dat vraagt, maar…

Lilianne Ploumen: iedereen moet zeker zijn van goede zorg

Lilianne Ploumen: iedereen moet zeker zijn van goede zorg

In de vorige kabinetsperiode riep PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid veel weerstand op met de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte II. Nu de PvdA in de oppositie zit en woordvoerder Gezondheidszorg Sharon Dijksma wethouder is geworden in Amsterdam, is Lilianne Ploumen naast haar woordvoerderschap voor Buitenlandse Zaken ook woordvoerder Gezondheidszorg. Wat is haar visie…

Naar een Europa van mensen

Naar een Europa van mensen

Europa zat in de zaal tijdens het congres van de Internationale Liga van Religieus Socialisten dat de Banning Vereniging op 27, 28 en 29 september organiseerde in Utrecht. Met sociaaldemocraten uit Zweden, Finland, Noorwegen, Duitsland, Spanje en Nederland bespraken we de toekomst van de Europese politiek. Het ging over sociaaldemocratie, over migratie, over klimaat, over…

End of content

End of content