Europa zat in de zaal tijdens het congres van de Internationale Liga van Religieus Socialisten dat de Banning Vereniging op 27, 28 en 29 september organiseerde in Utrecht. Met sociaaldemocraten uit Zweden, Finland, Noorwegen, Duitsland, Spanje en Nederland bespraken we de toekomst van de Europese politiek. Het ging over sociaaldemocratie, over migratie, over klimaat, over waarden en over de vraag waarom we het toch zo ingewikkeld vinden om over een sociaal Europa te praten. Is het omdat voor een sociaal Europa, een Europa dat werknemers beschermt en sociale zekerheid versterkt eigenlijk een sterker Europa nodig is?

Meer Europa, een sterker Europa met meer macht, heeft geen goede pers. Toch is dat wat we nodig hebben. Een Europa dat werkt voor mensen, dat bescherming en zekerheid biedt in een steeds ingewikkelder wereld. Een Europa dat niet alleen sociale rechten opschrijft in een handvest, maar deze ook daadwerkelijk afdwingt. En het kan, zo leerden Frank Vandenbroucke, Klara Boonstra en Paul Tang ons. Een Europa dat meer is dan een vast lijstje van waarden die iedereen moet delen. Een Europa waar ruimte is voor verscheidenheid, waar diversiteit, vrijheid en verbondenheid een nieuwe alliantie aangaan. Een Europa waar we werken aan een nieuw verhaal over grenzen. Over wie hier kan zijn en wie niet. Waar openheid en medemenselijkheid net zo goed onderdeel van het debat kunnen zijn als de gedachte dat alle grenzen dicht moeten. Want waarom worden stemmen die de grenzen willen sluiten en muren willen bouwen beschouwd als legitiem onderdeel van het debat, terwijl zij die pleiten voor een nieuw, menswaardig en open systeem worden weggelachen? Een Europa bovendien dat zorgt voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst.

Dat Europa staan we voor, in Nederland en elders. De internationaal religieus-socialistische beweging pleit voor een nieuw verhaal over Europa. Over samenwerking en vergroening, over solidariteit en inclusie, over openheid naar de wereld. Over een Europa van en voor mensen. Over dat Europa ging de verklaring die de ILRS aan het einde van het congres vaststelde. Over dat Europa praten we de komende maanden, richting de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019, graag met u door.

Fotografie: Paul te Stroete