Banningleergang in Leeuwarden

Banningleergang in Leeuwarden

Op zaterdag 11 en 18 april organiseren de Banning Vereniging en de PvdA Leeuwarden de Banningleergang over “de participatiesamenleving in sociaaldemocratisch perspectief”. De Banningleergang is een cursus over sociaaldemocratische ideeënvorming voor PvdA-leden. Sprekers zijn prof. Ruud Koole (Eerste Kamerlid PvdA), prof. Herman Noordegraaf (voorzitter Trefpunt PvdA en Levensovertuiging), Adri Duivesteijn (Eerste Kamerlid PvdA) en Pieter Hilhorst…

End of content

End of content