Camille Creyghton wint Banning Prijs 2020

i 21 februari 2020 door

Voorafgaand aan de Banning Lezing door Marjan Minnesma ontving Camille Creyghton op 21 februari uit handen van Annemarieke Nierop, vice-voorzitter van de jury, de Banning Prijs 2020. Creyghton is historica en filosofe, promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam en doet momenteel onderzoek aan de Queen Mary University of London. Aan de prijs is een geldbedrag van 1000 euro verbonden en het winnende essay verschijnt in het aanstaande nummer van Socialisme en Democratie.

De overige genomineerden, Ruud van Druenen, Koen van der Gaast en Peter Kerris, ontvangen elk 250 euro. De vier essays en het juryrapport:

Liever de complete brochure downloaden? Ook dat kan: Banning Prijs 2020.

Tijd en Taak: themanummer Klimaatpolitiek

i 4 februari 2020 door

Afgelopen week, kort voor Pasen, viel bij de lezer het nieuwe nummer van Tijd en Taak op de deurmat. Een themanummer over klimaatpolitiek, dat we dit jaar maakten naast onze twee reguliere nummers naar aanleiding van de Banning Lezing door Marjan Minnesma. Met een interview met klimaatdeskundige Heleen de Coninck, een essay van Gelders gedeputeerde Peter Kerris en mooie beschouwingen over kunst en theologie in het tijdperk van klimaatverandering. Het hele nummer is nu ook digitaal te lezen: Tijd en Taak_klimaatpolitiek.

De komende maanden verschijnen er, naast dit themanummer, nog twee reguliere nummers van ons blad. Het reguliere nummer van juni is inmiddels via deze link te lezen, het volgende nummer verschijnt begin november. Tijd en Taak verscheen voor het eerst in 1932 en bevat artikelen, interviews en beschouwingen op het snijvlak tussen waarden, levensovertuiging en sociaaldemocratie. Een blad wars van modieus geklets, aldus een bespreking in De Volkskrant. Op veler verzoek worden de nummers nu ook digitaal beschikbaar gemaakt. U leest via deze link het nummer van november 2019.

Toch liever een papieren exemplaar ontvangen? Vraag een proefnummer aan, wordt voor tien euro per jaar abonnee of voor veertig euro per jaar lid van de Banning Vereniging. Aanmelden als lid of abonnee? Mail naar info@banningvereniging.nl.

Genomineerden Banning Prijs 2020 bekend

i 13 januari 2020 door

Afgelopen week heeft de jury onder voorzitterschap van Diederik Samsom vier essays genomineerd voor de Banning Prijs 2020. Thema dit jaar: Het sociaaldemocratisch menu. Praktisch perspectief op duurzaamheid in 2040. De vier genomineerden zijn, in volgorde van binnenkomst van de essays:

  • Ruud van Druenen met Voorbij de technocratie.
  • Koen van der Gaast met Vooruitgang door vrijheid.
  • Peter Kerris met De sociale kwestie van de 21e eeuw.
  • Camille Creyghton met Taal, tijd en waarde.

De winnaar van de Banning Prijs 2020 wordt op 21 februari aanstaande bekend gemaakt door juryvoorzitter Diederik Samsom. Hierna zal Marjan Minnesma de tweede Banning Lezing uitspreken. Locatie: De Rode Hoed, Amsterdam. Aanvang: 19.00u

Wil je bij de uitreiking en de lezing aanwezig zijn? Kijk hier voor meer informatie.

(Foto Camille Creyghton: Chantal Bekker)

Banning Lezing door Marjan Minnesma

i 19 december 2019 door

Op 21 februari 2020 spreekt Marjan Minnesma de tweede Banning Lezing uit. De avond begint om 19.00u (inloop) in De Rode Hoed, Amsterdam. De zaal zit, op enkele plekken na, vol. Nog niet aangemeld? Mail even naar info@banningvereniging.nl.

De jaren dat woorden als klimaatverandering, duurzaamheid en milieu zelden vielen in de nationale vergaderzalen zijn wel voorbij. Maar weten we nu echt wat er aan de hand is, wat we daaraan moeten doen en wat de gevolgen zijn als we doorgaan op oude wegen? In de Banning Lezing 2020 gaat Marjan Minnesma – directeur van URGENDA – in op die vragen.

Op 20 december velde de Hoge Raad het finale oordeel in de zogenoemde Klimaatzaak, de rechtszaak in 2013 door URGENDA aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Eis: de Nederlandse overheid moet meer doen om klimaatverandering daadwerkelijk te voorkomen. In haar lezing zal Minnesma in gaan op de brede context van de zaak. Waarom is het nodig dat we met elkaar klimaatverandering tegen gaan? Wat zijn de gevolgen als we te weinig doen? Waarom was het nodig om de staat te dwingen via de rechtszaal, is dit geen vraag van de politiek? En, positiever geformuleerd, waar liggen kansen als we samen de schouders eronder zetten?

Marjan Minnesma is directeur van URGENDA, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken.

De Banning Lezing – initiatief van de Banning Vereniging – is vernoemd naar Willem Banning (1888-1971) en wordt om het jaar uitgesproken op zijn geboortedag. Banning was als vrijzinnig predikant een van de oprichters van de Partij van de Arbeid. Volgens Banning ging elk politiek handelen terug op achterliggende waarden en overtuigingen. In de naar hem vernoemde lezing wordt om het jaar een spreker uitgedaagd juist te reflecteren op de vraag wat hen aanzet tot politiek handelen.

Voorafgaand aan het uitspreken van de Banning Lezing wordt de Banning Prijs uitgereikt. Deze essayprijs voor jonge denkers gaat dit jaar over concrete vragen rondom duurzaamheid en klimaat. Juryvoorzitter Diederik Samsom zal voorafgaand aan de lezing van Minnesma de winnaar van dit jaar bekend maken.

AFSCHEID VAN EEN LINKS-RELIGIEUZE POWERVROUW

i 26 november 2019 door

IN MEMORIAM MIJNKE BOSMAN-HUIZINGA (1944-2019)

Op 22 november 2019 overleed na een kort ziekbed Mijnke Bosman-Huizinga op de leeftijd van 75 jaar. Mijnke Bosman was gedurende de periode 2007 – 2015 voorzitter van de Banningvereniging. Daarnaast was zij lid van Trefpunt, lid van de redactie van Tijd & Taak en in een eerdere periode medewerker publiciteit en organisatie van de AG der Woodbrokers (1984-1986). Onder haar voorzitterschap werd de naam van de vereniging van Zingeving.net gewijzigd in Banningvereniging. Tevens vond toen de verkoop plaats van de Rode Hoed. Het zijn twee besluiten geweest die voor de vereniging goed hebben uitgepakt. Voor de PvdA zat Mijnke in de gemeenteraden van Putten en Oegstgeest. Aan het eind van haar carrière was zij lid en fractiesecretaris van de PvdA-fractie in de Staten van Gelderland. Zij maakte zich er sterk voor cultuur. Tevens was ze lid van de redactie van Lokaal Bestuur.

Mijnke Bosman-Huizinga

Mijnke Bosman-Huizinga.

Mijnke Bosman was remonstrants predikant. Velen kenden haar vanuit het werk als algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, een functie die zij ruim 18 jaar vervulde (1989-2007). In die functie kon ze haar betrokkenheid bij maatschappelijke vragen uitstekend kwijt. Vanuit die functie verrichtte ze veel werk voor de Raad van Kerken in Nederland, onder andere als vicevoorzitter (1998-2003). Een aantal Nationale Kerkendagen werd mede door haar bezielende organisatorische talent een succes. ‘Al doende geloven’ (de titel van het boekje dat haar bij haar afscheid als algemeen secretaris werd aangeboden) was ook haar levensmotto. Haar tomeloze energie en enorme betrokkenheid bij geloof, mens en maatschappij vervult velen nog steeds met respect en dankbaarheid. ‘Zij die geloven haasten niet’, maar Mijnke had altijd haast. Als het onderwerp van het telefoongesprek klaar was gooide ze subiet met een ‘hoi’ de hoorn op de haak. Het volgende gesprek, de volgende taak wachtte al weer.

Vele jaren stond Mijnkes portret in Tijd & Taak. Luisterend, maar tegelijk wilskrachtig. Van het afscheidsportret dat Naomi Woltring, ambtelijk secretaris in haar voorzittersperiode, van haar schreef luidde de titel: ‘Portret van een links-religieuze powervrouw.’ Voor wie Mijnke Bosman gekend heeft een zeer herkenbare typering. Mijnke was doelgericht en wist wat ze wilde, maar tegelijk kon ze heel ruimhartig oppakken wat haar hand onderweg te doen vond. Zoals ze zelf zei: ‘het leven hangt van toevalligheden aan elkaar.’ Zo zette ze zich zeer in voor mensen die het moeilijk hadden, bijvoorbeeld gedurende vele jaren in de Rotterdamse Pauluskerk.

Mijne Bosman had een vaardige hand van schrijven. Vele jaren schreef ze columns, ook in Tijd & Taak. In haar laatste column als voorzitter van de Banningvereniging, oktober 2015, reflecteerde ze op de voor Tijd & Taak zo typerende regels uit Psalm 24, ‘Aan God behoort de aarde en haar volheid’. Ze heeft begrip voor het feit dat deze psalmwoorden in een tijd van secularisatie niet langer de voorkant van Tijd & Taak sieren. Maar ze vindt het ook jammer omdat deze psalmwoorden iedereen wat te zeggen hebben, gelovig of niet. In de psalm wordt de mens op een goede wijze op zijn plaats gezet. Belangrijk en bescheiden tegelijk. ‘De aarde en haar volheid mogen worden bewoond en gebruikt, maar niemand kan claimen dat de aarde van hem of haar is.’ De column spitst dit vervolgens toe op het vluchtelingenvraagstuk. Nederland is niet alleen van de Nederlanders. Wie het recht heeft hier binnen te komen mag volledig meedoen ‘in de samenleving van het stukje aarde dat wij mogen bewonen en gebruiken’.

Het is en blijft een voor Mijnke Bosman typerende column: bewogen, veelzijdig, betrokken, een doener met het hart op de goede plek.

Ook als Banningvereniging zijn we haar veel dank verschuldigd. We zullen haar missen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.