Heb jij vanuit je beroep of achtergrond specifieke kennis of vaardigheden die van pas kunnen komen in het bestuur van de Banning Vereniging? We zoeken een nieuwe voorzitter en bestuursleden die zich bezig willen houden met communicatie en de academie.

Het bestuur van de Banningvereniging bestaat uit een dagelijks bestuur, met een voorzitter, secretaris en penningmeester, en een inhoudelijk bestuur met een bestuurslid Tijd & Taak, Academie en Denktank (waaronder ook het Netwerk PvdA en levensovertuiging valt). Het dagelijks bestuur richt zich op de organisatie van de vereniging en op de werkgeversrol ten opzichte van de ambtelijk secretaris. De andere bestuursleden werken aan de inhoudelijke lijn, samen met de ambtelijk secretaris.

We zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden:

Bestuurslid Tijd&Taak en Communicatie

We komen graag in contact met kandidaten die:

  • verantwoordelijkheid willen dragen voor Tijd&Taak, de online nieuwsbrief en de website, en hier samen met de ambtelijk secretaris aan willen werken;
  • een levende affiniteit hebben met levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie;
  • eigen ideeën over gesprekken betreffende deze onderwerpen hebben;
  • een netwerk binnen relevante organisaties (PvdA, universiteiten, religieuze instellingen etc.) kunnen onderhouden;
  • de mogelijkheid hebben om te schrijven over deze zaken.

Verwachte tijdsbesteding: 8 uur per maand.

Bestuurslid Academie:

We komen graag in contact met kandidaten die:

  • verantwoordelijkheid willen dragen voor de Academie-activiteiten van de vereniging, zoals de leergangen, en hier samen met de ambtelijk secretaris aan willen werken;
  • een levende affiniteit hebben met levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie;
  • eigen ideeën over gesprekken betreffende deze onderwerpen hebben;
  • een netwerk binnen relevante organisaties kunnen onderhouden;
  • het leuk vinden nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Verwachte tijdsbesteding: 8 uur per maand

Het bestuur is onbezoldigd. Jaarlijks komt het bestuur ongeveer zes keer bijeen. Daarnaast zijn er ieder jaar twee ledenvergaderingen.

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de Banning Vereniging, of ken je iemand die hier geschikt voor zou zijn? Neem contact op via info@banningvereniging.nl.