Op onze jaarvergadering is onlangs Jos Aarnoudse benoemd als nieuwe voorzitter van de Banning Vereniging. Hij volgt daarmee Koen Holtzapffel op, die tijdens deze vergadering na ruim 8 jaar afscheid nam. Hij stelt zich kort voor: 

“Het is snel gegaan. Ik zag het profiel in Tijd&Taak voor een nieuwe voorzitter van de vereniging. Ik dacht: daar wil ik wel energie in steken. Het matchte met het bestuur en 11 juni werd ik benoemd. 

Ik kom uit de traditie van Buskes, zou je kunnen zeggen. Protestant en progressief. Sinds 1978 ben ik betrokken bij de PvdA. Van 1980 tot 2000 deed ik mee aan de Protestantse Werkgemeenschap voor de PvdA. Sinds een jaar of drie ben ik lid van de Banning Vereniging.

In de jaren ’70 ging ik theologie studeren in Utrecht. Het doctoraalhoofdvak was sociale ethiek bij prof. dr. Harry de Lange. In het kader van deze sociaal-ethische interesse studeerde ik ook in Tilburg economie. In de jaren ’80 begon een loopbaan als predikant, geestelijk verzorger en bestuurder. Tot 2022 werkte ik als directeur van het landelijke bureau voor kerkbeheer binnen de Protestantse Kerk in Nederland (de VKB) te Dordrecht. 

Van 2006-2010 zat ik in mijn toenmalige woonplaats als fractievoorzitter voor de PvdA (als collegepartij) in de gemeenteraad. Vanaf 2022 fungeer ik als (senior) fractiemedewerker bij de PvdA fractie in mijn nieuwe woonplaats Ede. Sinds 2023 werk ik ook aan een onderzoek naar het gedachtegoed van de Doorbraak met het oog op de sociale en democratische vraagstukken van vandaag en de rol die een (gedecimeerde) kerk en partij daarin (opnieuw) zouden kunnen en moeten spelen.”