De Banningprijs is een essaywedstrijd voor jongeren tot 40 jaar die iedere twee jaar plaatsvindt. Als vereniging willen we een platform bieden voor reflectie over een wezenlijk debat van dit moment. Een van de kernvragen op dit moment is wat ons betreft de vraag naar rechtvaardige klimaattransitie en daar gaat onze essaywedstrijd deze keer over.

Klimaatrechtvaardigheid is een term die gebruikt wordt om klimaatverandering te duiden als een ethische, politieke en juridische kwestie. Rechtvaardig klimaatbeleid goed vormgeven is een van de lastige taken van de politiek op dit moment. Daarom stellen we de vraag aan een nieuwe generatie: Wat mogen we verwachten van onze overheid? Wat moeten we zo snel mogelijk doen en wat juist niet? Heb je een interessant idee? Dan horen we graag van je! Schrijf een prikkelend essay, werk toe naar een puntige conclusie, verbind concrete inzichten met verrassende vergezichten en onderbouw je betoog met stevige feiten, heldere argumenten en levendige voorbeelden in een originele stijl.

Belangrijk informatie:

  • Je essay is maximaal 2.000 woorden lang
  • De inleverdeadline is 9 januari
  • Stuur je essay naar info@banningvereniging.nl
  • De jury kiest 4 genomineerden en daaruit 1 winnaar
  • De winnaar wordt 21 februari 2024 bekendgemaakt (voorafgaand aan de BanningLezing in de Rode Hoed in Amsterdam)
  • De winnaar van de Banning Prijs ontvangt 1000 euro. De overige drie genomineerden ontvangen elk 250 euro.

Ooit ging het over de vraag of de aarde daadwerkelijk opwarmt door menselijk toedoen. Vervolgens ging het over de vraag wat daaraan te doen valt. Nu gaat het steeds vaker over de vraag wie de kosten van klimaatmaatregelen en van klimaatschade moet betalen. Klimaatrechtvaardigheid gaat over rechtvaardige verdelingen van de lasten als gevolg van het klimaatbeleid. Maar wat precies ‘rechtvaardig’ is, vinden we doorgaans moeilijk te beantwoorden. Dit gaat over zaken als gelijkheid, mensenrechten, rechten van gemeenschappen en minderheden, welvaart en de historische verantwoordelijkheid voor klimaatverandering. Dit gaat over de kosten van beleid of schade, maar klimaatrechtvaardigheid betekent ook: een goed leven op een gezonde aarde voor iedereen: een veilige plek om te leven, inspraak in democratische processen, gezonde lucht etc. Klimaatrechtvaardigheid gaat over dat groene oplossingen beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet altijd. 

Een van de opvallende vaststellingen is het feit dat diegenen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, er vaak de zwaarste gevolgen van dragen, en dat geldt zowel voor personen als voor landen. De rijkste 1% van de wereldbevolking stoot 30x meer CO2 uit dan de armste 50%. Ook grote bedrijven dragen onevenredig veel bij aan klimaatschade: De verhoudingen zijn totaal scheef. Begint een beter milieu echt bij jezelf?

Rechtvaardig klimaatbeleid goed vormgeven is een van de lastige taken van de politiek op dit moment. De grote klimaatprotesten laten zien dat veel mensen willen dat de overheid harder ingrijpt. Aan de andere kant voelen veel mensen dat ze vergeten worden. Onze democratie werkt op basis van vertrouwen en daar lijkt steeds minder van te bestaan. Een democratie kan alleen overleven als je de discussie aangaat met mensen van wie je vindt dat ze onaangename standpunten hebben. Standpunten die je niet begrijpt, anders ontstaan er groepen in de samenleving die nauwelijks meer zien wat ze met elkaar te maken hebben. En als je niet meer ziet wat ons collectief bindt, kan je geen collectief beleid meer voeren. Dan staan groepen mensen alleen nog tegenover elkaar. 

Prijzen en uitreiking

De winnaar van de Banning Prijs 2024 ontvangt 1000 euro. De overige drie genomineerden ontvangen elk 250 euro. De vier genomineerde essays worden gebundeld in een boekje.

De Banning Prijs wordt op 21 februari uitgereikt in de Rode Hoed te Amsterdam, voorafgaand aan de Banning Lezing. Alle inzenders zijn van harte uitgenodigd uitreiking en lezing als gast bij te wonen. Bovendien ontvangen ze allemaal een reactie op hun essay en krijgen ze een jaarlidmaatschap van de Banning Vereniging en Tijd&Taak cadeau.

Deelname

Je uiteindelijke essay van maximaal 2000 woorden mail je uiterlijk 9 januari 2023 voor 21.00u als word-bestand naar info@banningvereniging.nl. Vermeld je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en studierichting of beroep. Inzenders zijn op moment van inzenden niet ouder dan 40 jaar. Ontvangst van inzending wordt altijd bevestigd. Je essay mag niet eerder gepubliceerd zijn.

Over de Banning Prijs

De Banning Prijs is een politieke essayprijs voor mensen tot en met 40 jaar. De Banning Vereniging wil middels de prijs het denken over waarden en democratie stimuleren. Onder voormalig winnaars van de prijs zijn Pieter Hilhorst, Wimar Bolhuis en Barend Wind. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, vanaf 2018 in combinatie met het uitspreken van een Banning Lezing.