Wegens het verlopen van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter is de Banning Vereniging per mei 2015 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Logo van de Banning Vereniging, ontworpen door René van der Vooren.
De Banning Vereniging zoekt een nieuwe voorzitter per mei 2015.

De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. Het belangrijkste organisatiewerk wordt gedaan door de “ambtelijk secretaris”, die voor 2 dagen in de week in dienst is van de vereniging. De Banning Vereniging telt thans ongeveer 170 leden. De Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, komt doorgaans één keer per jaar bijeen. Het bestuur bestaat thans uit acht personen en vergadert vier à zes keer per jaar. Voor dit bestuur is de Banning Vereniging per mei 2015 op zoek naar een voorzitter.

Taken van de voorzitter:

  1. Zorgt voor het goed functioneren van het bestuur
  2. Zorgt voor aansturing van de ambtelijk secretaris en voert een jaarlijks functioneringsgesprek met haar (hem)
  3. Vertegenwoordigt de Banning Vereniging naar buiten. Draagt daarbij de missie actief uit en legt verbindingen met politieke, levensbeschouwelijke en andere maatschappelijke organisaties.

Profiel van de voorzitter:

  1. Heeft bestuurlijke kwaliteiten, heeft tijd en is een effectief vergaderaar
  2. Herkent zich in de missie van de Banning Vereniging en is in staat die uit te dragen
  3. Beschikt over een relevant netwerk en is bereid dat voor de vereniging in te zetten.

Ervaring in een leidinggevende functie in de levensbeschouwelijke / religieuze wereld en/of in een politiek-bestuurlijke functie van de PvdA is een pre.

Deadline

De deadline voor sollicitaties is 1 maart 2015.

Procedure

Een selectiecommissie zoekt actief naar een kandidaat-voorzitter en bespreekt alle binnengekomen sollicitaties. Als de commissie één of enkele geschikte kandidaten heeft bevonden, volgt een kennismakingsgesprek met de overige bestuursleden. Vervolgens draagt het bestuur van de Banning Vereniging gezamenlijk een kandidaat voor. De Algemene Ledenvergadering besluit vervolgens in mei 2015 over de benoeming van de voorzitter.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Banning Vereniging: Naomi Woltring, nwoltring@banningvereniging.nl