In het Friese Makkum hebben de PvdA Súdwest-Fryslân en de Banning Vereniging op zaterdag 8 februari de Willem Banning-plaquette onthuld. Hiermee wordt Banning, een rode dominee uit Makkum, geëerd. De onthulling was ook de aftrap voor de campagne voor gemeenteraadsverkiezingen.

De plaquette voor de ingang van Stichting Ald Makkum, Waagsteeg 1a te Makkum.
De plaquette voor de ingang van Stichting Ald Makkum, Waagsteeg 1a te Makkum.

Banning was een van de belangrijkste sociaaldemocratische denkers van de vorige eeuw. PvdA-lijsttrekker in Súdwest-Fryslân Sjoerd Tolsma: “Banning wilde een einde aan de verzuiling, samen een nieuw begin maken. In de nog maar drie jaar jonge gemeente Súdwest-Fryslân doen we dat ook, samen een nieuw begin maken. En met alle decentraliseringen die op komst zijn, zoeken wij ook, net als Banning deed, samenwerking met de kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties voor armoedebestrijding. Het zijn de onderliggende waarden die tellen.”

Naast Tolsma spraken ook Marleen Barth (fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer) en prof. dr. Herman Noordegraaf (bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit en voorzitter van Trefpunt PvdA en Levensovertuiging) tijdens de bijeenkomst in hotel De Prins. “Ons werk, de strijd tegen de crisis, tegen ongelijkheid, rechteloosheid, eenzaamheid en achterstelling, dat is nooit af. Dat werk, dat houden we vol door mensen als Willem Banning die ons dwars door de tijden heen inspireren en stimuleren om ons in te zetten voor iets dat groter en belangrijker is dan wij zelf: een rechtvaardige, vrije, solidaire wereld,” aldus Marleen Barth. Lees hier de rest van haar speech.

Herman Noordegraaf: “Banning wilde de economie dienstbaar maken aan hogere waarden als vrijheid en sociale gerechtigheid. Voor die uitdaging staan we nog steeds.” Op de plaquette staat een deel van de toespraak die Banning hield op het oprichtingscongres van de PvdA op 9 februari 1946. “Ons verbindt de verantwoordelijkheid voor ons hele volk in nood, ons verbindt de wil tot sociale gerechtigheid en vrijheid, ons verbindt het vaste voornemen om sámen een nieuw begin te maken.”

De plaquette ligt in de stoep voor de Waag aan de Markt, voor het pand van Stichting Ald Makkum, Waagsteeg 1a, 8754 ET Makkum (FR). Bekijk meer foto’s van de onthulling op facebook.