De Banning Vereniging en Trefpunt PvdA en levensovertuiging organiseren a.s. zaterdag 15 februari op het PvdA-congres van 11.00-11.45u een socratisch gesprek over de waarden onder het rapport van de commissie-Melkert.

melkertIn het rapport van de commissie-Melkert (ondertitel: De economie terug naar de mensen) wordt “humanisering” van de economie tegenover “financialisering” geplaatst. Humanisering is een bij uitstek levensbeschouwelijke term en “terug naar de mensen” impliceert waardengeladen politiek. Welke waarden liggen onder het rapport van de commissie-Melkert? Wat betekenen “de economie terug naar de mensen” en een “humane economie” voor u?

Trefpunt organiseerde op 23 januari 2013 een bijeenkomst over het rapport van de commissie Melkert met Martin van Leeuwen en Thomas Ronnes (leden commissie-Melkert), Ineke de Vries (directeur Humanistisch Verbond), Herman Noordegraaf (hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit) en Hans Opschoor (em. hoogleraar milieu-economie aan de VU). U kunt hun bijdragen hier teruglezen:

  • Herman Noordegraaf vindt de richting die de commissie-Melkert uitwijst goed. Maar er is volgens hem nog een sterkere ordening nodig in de verhouding tussen economische, sociale en ecologische doelen.
  • Ineke de Vries juicht het toe dat de commissie-Melkert streeft naar humanisering van de economie, maar doelen en middelen lopen nog wel door elkaar.
  • Hans Opschoor merkt op dat het debat over ‘groene groei’ nog verder moet worden uitgediept, en dat ook vragen over lastenverdeling en solidariteit daarin moeten worden meegenomen. Hoe ziet een duurzaam economisch stelsel er nu precies uit? vraagt hij zich af.