Ko Colijn (directeur Clingendael) spreekt over de zin van Europa tijdens de Banning Conferentie op zondag 18 mei – de laatste zondag voor de Europese verkiezingen.

Alle Menschen werden Brüder luidt het refrein van het Europese volkslied, maar over Europa hebben we het vooral in economische termen: Euro, crisis, interne markt. De reden voor die economische integratie lijkt soms achter de horizon te zijn verdwenen. De reden was natuurlijk nooit meer oorlog, maar is dat nog genoeg nu er steeds minder mensen zijn die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt? Of maakt het dreigende wapengekletter in Oekraïne die reden terug van weggeweest? Kortom: wat is anno nu de zin van Europa?

Ko Colijn spreekt over "De zin van Europa". Afbeelding: MAX Magazine
Ko Colijn spreekt over “De zin van Europa”.
Afbeelding: MAX Magazine

Hebben we een zin, een notie van gedeelde waarden nodig om de Europese samenwerking vorm te geven die anders is dan de interne markt? Wat zouden die gedeelde waarden dan kunnen zijn? Kunnen en willen we die “zin” leidend maken, meer centraal stellen dan de praktische economische samenwerking? En wat betekent dat dan voor de sociaaldemocratische Europese politiek?

Key note: Ko Colijn (directeur Clingendael)
Co-referenten/columnisten: Stieneke van der Graaf (kandidaat Europees Parlement ChristenUnie), Kirsten Meijer (internationaal secretaris PvdA)
Presentatie: Marleen Barth

Aansluitend aan de bijeenkomst wordt de Banningprijs 2014 uitgereikt.