De serie “De gedroomde eeuw” van het VPRO-programma OVT ging op 7 maart 1999 over de religieus-socialistische beweging in Nederland. Trefpunt-voorzitter Herman Noordegraaf komt uitgebreid aan het woord in de uitzending.

Christen-socialist Bart de Ligt tijdens een conferentie van War Resisters' International (WRI) op het Broederschapshuis in Bilthoven in juli 1938.
Christen-socialist Bart de Ligt tijdens een conferentie van War Resisters’ International (WRI) op het Broederschapshuis in Bilthoven in juli 1938. Foto: Devi Prasad.

De gedroomde eeuw deel 10: Het religieus socialisme
Ontevreden over de kloof tussen socialisme en christendom, ontstaan er begin deze eeuw overal in het land kleine groepen van vrijzinnige en orthodoxe protestanten die het kapitalisme in strijd achten met het liefdesgebod van het evangelie. Ze richten eigen religieus geïnspireerde groeperingen op. Bekende voormannen en vrouwen zijn Bart de Ligt, Anke van der Vlies oftewel Enka, dominee Buskes, en dominee Banning. Ook aan het einde van deze eeuw zien we sociale christenen die zich het lot van de verdrukten aantrekken, b.v. dominee Visser die junks in Rotterdam opvangt.

Luister de aflevering hier terug, vanaf 1:14:56. De aflevering heeft een lange laadtijd, dus het kan even duren voor u wat hoort.