Saami Akrouh en Khalil Aitblal: nieuwe bestuursleden Banning Vereniging
Het Hilversumse PvdA-raadslid Saami Akrouh en Khalil Aitblal, voormalig woordvoerder van de Unie van Marokkaanse Moskeeën Amsterdam en Omstreken, zijn op zaterdag 30 mei in de Rode Hoed in Amsterdam verkozen tot bestuursleden van de Banning Vereniging.

Saami Akrouh. Foto: Jochen Geraedts
Saami Akrouh. Foto: Jochen Geraedts

Saami Akrouh
Saami Akrouh is 23 jaar en sinds 2010 raadslid voor de PvdA in Hilversum. Zijn portefeuille bevat het sociaal domein en met name de aandachtsgebieden zorg, jeugd en economie. Hij werkt bij een advocatenkantoor en is zijn masters financieel recht en strafrecht aan het afronden. Akrouh komt uit een gezin dat sociaaldemocratisch georiënteerd is. Wim Kok is de politicus die hij bewondert. “Kok had in zijn politiek actieve periode gezag en hij straalde betrokkenheid en deskundigheid uit.”

Op het moment dat ik Akrouh interview, volgt hij op het Ministerie van Volksgezondheid een talentenklasje voor jonge PvdA’ers bij staatssecretaris Van Rijn. De week erna gaat hij met drie andere leden van de Banning Vereniging naar het driejaarlijkse congres van de International League of Religious Socialists (ILRS).

Akrouh ervaart de Banning Vereniging als een plek waar op open wijze gediscussieerd wordt over onderwerpen die er toe doen. Waar de deelnemers aan de discussies geen verborgen agenda hebben en de omgangsvormen respectvol zijn, waar principes voortvloeien uit religie. Tussen het christendom en de islam zijn in zijn visie meer overeenkomsten dan verschillen. “Het opkomen voor zwakkeren en gelijke kansen voor iedereen zijn humane principes die voor beide godsdiensten gelden.” Akrouh wil de Banning Vereniging inspirerend maken voor de jonge generatie. Hij hoopt er in het bestuur aan bij te dragen dat de Banning Vereniging meer tot zijn recht komt en sterker het voortouw neemt in discussies binnen de PvdA.

Khalil Aitblal
Khalil Aitblal

Khalil Aitblal
Khalil Aitblal is 37 jaar en gaat door het leven als adviseur radicalisering aan gemeentelijke instellingen en Public Relations aan Arabische ambassades. Aitblal studeerde Economie en Marketing in Amsterdam en Koranwetenschappen in Qatar. Samen met journaliste Step Vaessen, die vanuit Indonesië werkzaam is voor tv-station Al Jazeera, maakte hij het boek Jihad met sambal in 2011. In dit boek vergelijken zij hoe Nederland en Indonesië zich verhouden tot de islam.

Aitblal is lid van de PvdA en bestuurslid bij de Banning Vereniging omdat de geschiedenis van beide organisaties hem aanspreekt. “De PvdA is solidair met mensen die minder kansen hebben en streeft naar een samenleving waarin verschillende opvattingen naast elkaar kunnen bestaan.” De Doorbraak Beweging van Banning na de Tweede Wereldoorlog, waarin spiritualiteit en religie een rol spelen in de politieke discussie, spreekt hem aan.

Aitblal wil bewerkstelligen dat jongeren van verschillende religies met elkaar samenwerken. Hij wil dat er afgestapt wordt van de angst voor religie en hij vindt dat de islam thuis hoort in Nederland. Aitblal vindt dat de Banning Vereniging zich moet roeren in de discussie over vluchtelingen. Hij hoopt binnen de vereniging bij te dragen aan het vertalen van humane kwesties, zoals het verwelkomen van de vluchtelingen, naar politieke besluitvorming.

Door Evelien Polter