Er is een nieuw sociaal contract nodig. Of je het nu vraagt aan Pieter Omtzigt of Kim Putters, een nieuw sociaal contract is het begin van de oplossing van veel maatschappelijke vraagstukken waar we momenteel mee te maken hebben. Afnemend vertrouwen in de politiek, onvoldoende bescherming van de burger in de rechtsstaat, toenemende ongelijkheid in de samenleving. Maar wat is dat dan precies, dat sociaal contract? Wie sluit het met wie en waarom. En wat is de rol van maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Over die vragen en meer gaat de Banning Lezing 2022.

Op maandag 21 februari 2022 spreekt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in de Rode Hoed te Amsterdam de derde Banning Lezing uit. Na Lodewijk Asscher (2018) en Marjan Minnesma (2020) zal ook Elzinga zijn dagelijks werk bij de vakbond verbinden met grotere vragen over politiek en samenleving.

Kersvers PvdA-voorzitter en econome Esther-Mirjam Sent zal als eerste op de lezing reageren. En voorafgaand aan de lezing reikt PvdA-senator Mei Li Vos als juryvoorzitter de Banning Prijs 2022 uit. Uitnodiging aan jonge denkers was dit jaar hun eigen perspectief op dat veelbesproken sociaal contract in 2000 woorden uiteen te zetten.

De Banning Lezing – initiatief van de Banning Vereniging – is vernoemd jaar Willem Banning (1888-1971) en wordt om het jaar uitgesproken op zijn geboortedag. Banning was als vrijzinnig predikant een van de oprichters van de Partij van de Arbeid. Volgens Banning ging elk politiek handelen terug op achterliggende waarden en overtuigingen. In de naar hem vernoemde lezing wordt om het jaar een spreker uitgedaagd juist te reflecteren op de vraag wat hen aanzet tot politiek handelen.

Toegang tot de Banning Lezing is, na aanmelden bij de Banning Vereniging, gratis. De lezing kan zowel in de zaal als vanuit huis worden gevolgd, mede afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen. Aanmelden kan via dit formulier of door een mailtje te sturen aan info@banningvereniging.nl.