Afgelopen week heeft de jury onder voorzitterschap van Mei Li Vos vier essays genomineerd voor de Banning Prijs 2022. Thema dit jaar is Een nieuw sociaal contract! Maar wat staat daar dan in?

De kernvraag uit de opdracht was de vraag wat dat nu eigenlijk is, dat sociaal contract? Wat staat er in? En wie sluit het met wie? Is het iets van de politiek of van de samenleving? Van de staat of van de burger? En bestaat er eigenlijk zoiets als een sociaaldemocratische visie van dat contract? Of is een sociaal contract politiek neutraal? Dit type vragen bracht niet minder dan vierendertig jonge denkers tot een inzending. Een breed veld van deelnemers bovendien, van iemand die zichzelf beschouwt als ‘conservatief-liberaal’ tot klassieke sociaaldemocraten en linkse vernieuwers. Een nieuw sociaal contract inspireert blijkbaar velen tot reflectie.

De vier genomineerden zijn, in volgorde van binnenkomst van de essays:

  • Rimmert Riedstra met De spiegel van de samenleving.
  • Kristian Bakker met De samenleving als sociaal contract: van verhulling tot onthulling.
  • Barend Wind met Sociaaldemocraat, hou je oog op de bal.
  • Lian Heinhuis met De valse belofte van het sociaal contract.

De winnaar van de Banning Prijs 2022 wordt op 21 februari aanstaande bekend gemaakt door juryvoorzitter Mei LI Vos in De Rode Hoed te Amsterdam. Hierna zal Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV, de derde Banning Lezing uitspreken. Esther-Mirjam Sent, voorzitter van de PvdA, geeft een eerste reactie op de lezing.

Wil je bij deze avond – digitaal of fysiek waar mogelijk – aanwezig zijn? Kijk hier voor meer informatie. Of meld je direct aan via deze link.