Banningvereniging – 2015 – maart

Terug naar de wortels

Een bezoek aan Barchem De meeste bestuursleden van de Banning Vereniging waren er nooit geweest. Het […]

Gebedsruimte

¨Een gebedsruimte!¨ Mijn voorzitter stootte de woorden uit zijn mond alsof hij zijn tanden had gezet […]

Vacature algemeen bestuurslid Banning Vereniging

De Banning Vereniging organiseert activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De Banning Vereniging […]