Op 26 september nam Herman Noordegraaf afscheid als voorzitter van het Trefpunt PvdA en Levensovertuiging. Bij die gelegenheid schetste hij in een uitdagende rede de geschiedenis van het Trefpunt en benadrukte hij het belang van een voortdurend gesprek over de verhouding tussen religie, levensovertuiging en sociaaldemocratie. Namens het partijbestuur reikte Egbert de Vries de zilveren speld van verdienste uit aan Herman, als blijk van waardering voor zijn enorme inzet als voorzitter. In dit nummer van Tijd&Taak een interview met Herman Noordegraaf.

4-interviewherman