In oktober kwamen jonge Israëlische en Palestijnse leiders bijeen op Clingendael in Den Haag voor een vredesoverleg van de jonge generatie. De officiële onderhandelaars in het Palestijnse-Israëlische zijn immers allemaal oudere heren. Trefpunt-lid Michiel Hardon was een van de initiatiefnemers. Voor de Banning Vereniging bericht hij over het verloop van het Youth Peace Initiative.

Deelnemers aan het Youth Peace Initiative 2014 op de trappen van het Vredespaleis.
Deelnemers aan het Youth Peace Initiative 2014 op de trappen van het Vredespaleis.

Het Palestijnse-Israëlische conflict wordt grimmiger en hopelozer. Gaza, terreuraanslagen en onenigheid over de Tempelberg zijn daarvan recente voorbeelden. De vredesonderhandelingen onder leiding van John Kerry lopen op niets uit, maar ze leidden wel tot het Youth Peace Initiative (YPI). YPI is een Nederlands initiatief om jongeren een plaats te geven aan de onderhandelingstafel in conflictgebieden.

Oudere mannen
De gedachte achter YPI is simpel. De onderhandelaars in het Palestijnse-Israëlische conflict, Abbas (79), Peres (91), Netanyahu (65) en Kerry (70) zijn allemaal oude(re) mannen. Ze zitten allemaal vast in hun verleden met weinig affiniteit naar de toekomst. Toch onderhandelen zij over de toekomst van een regio waarvan de helft van de bevolking jonger is dan 25. Deze jongeren worden op geen enkele wijze betrokken bij de onderhandelingen. Daarom nodigde YPI jonge Israëlische en Palestijnse potentiële leiders uit om naar Den Haag te komen voor ‘topvredesoverleg’. Jonge leiders uit andere conflictgebieden (Cyprus, Noord-Ierland en Korea) waren ter ondersteuning aanwezig.

Our commom future
Het overleg vond plaats in oktober 2014, in het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Het was een fascinerende week. De Israëliërs hadden een paar dagen nodig om achter de ‘Palestijnse terrorist’ de mens te zien en ook de jonge Israëliërs die kort tevoren nog in het leger hun dienstplicht vervulden, bleken gewone mensen te zijn. Geleidelijk groeide het vertrouwen en was er zelfs sprake van vriendschap. In de slotverklaring ‘Our Common Future’ spreken de jonge Israëliërs en Palestijnen zich uit: ‘to move past the mistakes of previous generations and to achieve peace together’.

Toekomstgericht vredesplan
YPI haalde niet het NOS journaal, maar wel het mondeling overleg tussen minister Koenders en de Senaat. De minister acht dit type overleg van groot belang en zegde toe dit graag financieel en anderszins te willen ondersteunen. Eind november kwamen de deelnemers van YPI weer bijeen, ditmaal in Jeruzalem, met concrete voorstellen om hun bijdrage aan vrede in het Midden-Oosten vorm te geven. In 2015 zal de groep maandelijks bijeen blijven komen om in kleiner en groter verband alle zaken die Israëliërs en Palestijnen verdeeld houden te bespreken en met concrete en waar nodig onconventionele oplossingen te komen. YPI zal later in het jaar deze ‘oplossingen’ aan de politiek, aan de universitaire wereld en aan het institutionele middenveld voorleggen. Het moet een alomvattend op de toekomst gericht vredesplan worden, bezien vanuit het perspectief van de jongere.

‘In Den Haag is iets gebeurd dat we niet voor mogelijk hadden gehouden’, stellen de jonge Israëliërs en Palestijnen. ‘We vertrouwen elkaar en dat geeft hoop voor de toekomst.’

Door Michiel Hardon

Trefpunt-lid Michiel Hardon agendeerde binnen Trefpunt PvdA en Levensovertuiging regelmatig het Israëlisch-Palestijns conflict. Hij was ook een van de initiatiefnemers van het Youth Peace Initiative. Voor meer informatie over YPI, zie www.ypi2014.org